CARTI DE INFORMATICAInformatica nu a dus lipsa de carti.
A existat o literatura de avangarda.
Pentru limbajul FORTRAN generatii intregi au folosit cartea lui Stelian NICULESCU.Prefatata de acad. Grigore MOISIL, cartea tiparita in 1972 la Editura Tehnica, cartea a fost structurata astfel incat a abordat:
- descrierea algoritmilor cu ajutorul schemelor logice
- elemente ale limbajului FORTRAN
- practica limbajului FORTRAN, instructiuni de intrare/iesire
- instructiuni de atribuire si control
- proceduri
- fisiere
- instructiuni de intrare/iesire
- cartele de comanda
- segmentarea programelor
- aplicatii.
Lucrarea are si solutiile la probleme.
Sunt exercitii si listinguri de programe care evidentiau faptul ca autorul a rulat programele pe calculator.
Acolo unde era cazul erau prezentate modalitatile de dispunere a datelor pe cartele perforate ca verificarea programelor sa se faca exact ca acolo.

Dezvoltarea tehnicilor de programare au condus catre programarea structurata.
Limbajul FORTRAN are o implementare destul de fortata, cu introducere de coemntarii si formule nestandard, trebuind sa fie eliminata instructiunea GO TO, atat de mult frecventata de programatorii acestui limbaj.
Stelian NICULESCU a ceralizat o carte de FORTRAN pentru programarea structurata.
Aparuta in 1979 la Editura Tehnica, in cele 277 pagini, autorul a prezentat:
- notiuni introductive
- algoritmi
elemente de baza ale limbajului FORTRAN
- instructiunile limbajului FORTAN
- programarea structurata in fortran cu implementarea structurilor WHILW-DO, DO-UNTIL, DO-FOR, CASE-OF, LOOP-EXIT-IF-ENDLOOP
- proceduri FORTAN
- prelucrarea fisierelor
- segmentarea programelor
- cartele de comanda - anexe privind erorile, structura zonei de memorie, pentru depanare.
Lucrarea evidentia experienta practica a autorului si talentul didactic de a prezenta clar, concis si pe inteles, intr-o suita bine elaborata, intreaga problematica.


In 1971, Petre DIMO, profesorul de la Politehnica din Bucuresti, a tiparit o carte de Programare in FORTRAN, pe care a publicat-o la Editura Didactica si Pedagogica, in care autorul a dezvoltat aspecte legate de:
- elemente ale limbajului FORTRAN: variabile, constante, instructiuni
- intrari/iesiri
- instructiuni de atribuire
- instructiunea de ciclare
- subprograme
- alte facilitati
- utilizarea discurilor si benzilor magnetice
- exemple.
Executia viza utilizarea conventiilor pentru calculatorul IBM
Autorul, cu o buna practica de programare, a inclus in carte elementele necesare lucrului eficient cu folosirea cartelelor perforate si a echipamentelor din acele timpuri.

Cand in 1973 aparea in colectia LYCEUM cartea Programe in limbajul FORTRAN, tinerii autori, Horia GEORGESCU si Octavian BASCA faceau dovada unei puternice apartenente la o scoala de informatica, scoala de la Universitatea Bucuresti.
Aparuta intr-un tiraj de 32300 exemplare, cartea era structurata pe mai multe parti care includeau:
- lamurirea unor aspecte privind informatica
- algoritmi
- scheme logice
- scurta prezentare a limbajului FORTRAN
- conceptul de program bun
- 46 programe cu detalierea solutiei dupa ce a fost definita problema
- de la pagina 259 pana la pagina 327 erau prezentate solutiile care constau in :scheme logice si texte sursa, precum si explicatii.
Liceele de informatica s-au bucurat de o atentie sporita in ceea ce priveste manualele de informatica.
Au existat numerosi informaticienti care au contribuit la realizarea de manuale.
Manualul de liceu elaborat de M. JITARU swi Alex. TEODORESCU se adresa elevilor de clasa a XII a a liceelor de mate-fizica.
Cartea avea urmatoarele capitole:
- fisiere si sisteme de gestiune a fisierelor
- tipuri de instructiuni
- organizarea secventiala a fisierelor
- organizarea indexata a fisierelor
- structura unui fisier secvential-indexat
- organizarea selectiva a fisierelor
- segmentarea programelor
- utilizarea de biblioteci
- utilizarea de subprograme FORTRAN si COBOL in programe ASSIRIS.
Autorii, programatori cu experienta au oferit elevilor chestiuni exacte si mai ales numeroase exemple rulate.

Cartea a fost elaborata de un colectiv de laITCI Cluj-Napoca si era structurata in capitole:
- simboluri si separatori
- conceptul de data
- antet si declaratii
- conceptul de actiune
- enumerare si tipuri de interval
- tipuri articol
- tipuri structurate
- tipul fisier
- proceduri si functii
- fisiere text de intrare si iesire
- functii predeclarate
- tabele
- sintaxa limbajului.
Lucrarea este riguros redactata si are calitatea unei documentatii de firma, spre deosebire de cartile de autor.
Este o abordare completa a problemelor incat cine studiaza are toate elementele de a dezvolta programe cu nivel de complexitate ridicata.

In efervescenta dezvoltarii de generatii de calculatoare personale, a aparut calculatorul aMIC
Colectivul care a dezvoltat acest calculator re realizat si o documentatie sub coordonarea profesorului Adrian PETRESCU, TOTUL DESPRE CALCULATORUL PERSONAL aMIC, aparuta in anul 1975.
Gh. RIZESCU, F. IACOB, T. ILIN, E. DECSOV, C. NOVACESCU, F. BAR, R. BERINDEANU, D. PANESCU in entuziasmul lor au reusit o performanta remarcabila, de a dezvolta un produs complet si de a arata si modul in care se utilizeaza eficient.
Dupa o prezentare a claselor de microcalculatoare, se trece la prezentarea microcalculatorului aMIC, a monitoarelor si a sistemului rezident MATE.
Continuarea a vizat:
- cuplari de echipamente
- limbajul BASIC
- utilizarea in matematica si statistica
- utilizarea in economie si tehnica
- utilizarea in invatamant.
Autorii au venit cu numeroase exemple pe care le-au validat prin rulari.
Elementele de grafica si de jocuri de la paginile 178 - 220din volumul al doilea au dat o si mai mare greutate pe piata acestui demers, facand cartea deosebit de cautata si referita.


Cartea este realizata in anul 1975 si editata la FACLA de catre A. SOCENEANTU, G. GAVRILESCU si T. ILIN si contine tehnologia de construire a unui asamblor. Sunt detaliate aspecte legate de:
- elementele de definire a limbajelor de asamblare
- structura unui asamblor
- tabelul de simboluri
- compilarea frazelor
- tratarea erorilor
- macrinstructiuni.
Lucrarea in cele 195 de pagini contine si 6 anexe.

Un colectiv coordonat de dr. Vasile BALTAC, avand in alcatuire pe A. DAVIDOVICIU, C. MASEC, St. DIACONESCU, M. SADEANU, M. MARTINOVICI si C. STANESCU, au realizat o importanta lucrare de SISTEME INTERACTIVE SI LIMBAJE CONVERSATIONALE, pe care au publicat-o la Editura Tehnica in anul 1984.
Autorii prezentau:
- evolutia sistemelor de calcul interactive
- aplicatii pe sisteme interactive
- transmisia si prelucrarea datelor
- limbaje de programare conversationale BASIC, LISP, PROLOG, APL
- realizarea sistemelor interactive
- gestiunea proceselor
- gestiunea memoriei
- evaluarea si masurarea performantei
- studiu de caz.
-

Cartea elaborata de Vlad CAPRARIU, este realizata de o echipa in 1991 la Cluj-Napoca si este publicata la Editura MicroInformatica.
Trateaza intreruperile pentru lucru cu caractere, cu fisiere, alocarea de memorie, reprezentari grafice, verificari stare, starea unui program.

Scrisa de o echipa formata din Nicolae COSTAKE, Radu EFTIMIE, Radu ZAMFIRESCU si Augustin CHIRILA in 1971 si publicata de Editura Tehnica, autorii venind din zona practicii au prezentat elementele de baza ale limbajului si o serie de aplicatii, apropiind foarte mult studiul de caz de cerintele din practica informaticii aplicate in cercetare si in industrie.

Chiar daca existau rezerve fata de ceea ce provenea din est, dupa deschiderea spre occident, in literatura de informatica nu a operat o selectie mecanica.
Asa ca lucrarile bune de informatica au fost traduse in romaneste, fara ezitare.
Asa se explica aparitia in 1973 la Editura Tehnica a cartii CULEGERE DE PROBLEME DE PROGRAMARE, care includea 375 de probleme si rezolvarile lor.
Autorii, clasicii A.M. BUHTIIAROV, L.M. ZIKEVSKAIA si G.D. FROLOV au inclus urmatoarele probleme:
- bazele aritmetice ale calculatoarelor
- elemente de programare
- exemple de programe
- programarea in limbajul ALGOL
- descrierea unor calculatoare numerice.

Dr. Florian MORARU si Dr. Mihai MORARU au elaborat o lucrare valoroasa de PROGRAMAREA MICROCALCULATOARELOR IN SISTEMUL DE OPERARE CP/M la Editura Stiintifica si Enciclopedica in 1989
Autorii au structurat lucrarea in urmatoarele capitole:
- introducere in sistemul de operare CP/M
- organizarea interna
- programe utilitare
- editoare de texte
- limbaj masina
- intrari/iesiri limbaj masina
- programare in C
- programare in Pascal
- programare in Fortan
- programare in Basic
- gestiunea in DBASE.
Autorii au inclus numeroase exemple practice.Programele au fost rulate.

I. SANDULESCU si D. BELOIU au elaborat in 1978 un manual pentru elevii clasei a IX a, INTRODUCERE IN INFORMATICA, accentuind ideile legate de:
- sistemele de prelucrare a datelor
- codificarea informatiilor
- organizarea datelor in fisiere
- programarea si limbajele de programare
- tipuri de prelucrare
- domenii de aplicare ale informaticii: conducerea intreprinderilor, conducere de procese in timp real,instruirea asistata, modelare si simulare,controlul fabricatiei.

Autorii veneau cu experienta din productie spre elevi, dandu-le acestora o imagine clara despre ce este informatica aplicata in concret.

Este un indrumar de laborator realizat in 1985 de Dan LucaSERBANATI, Valentin CRISTEA si Claudiu POPESCU, de la Catedra de Calculatoare din Politehnica bucuresteana, in care pe 177 pagini, sunt prezentate probleme ca:
- prezentarea minicalculatorului CORAL
- programe utilitare
- limbajul MACRO 11
- practica programarii in MACRO 11
- formatul intern al instructiunilor
- executia programelor
- depanarea programelor
- subrutine
- macroinstructiuni
- scrierea modulara a programelor
- directive de sistem
- anexe legate de periferice, comenzi, directive, instructiuni, comenzi ODT, codul ASCII, subrutina DUMP.
Autorii, din marea scoala de calculatoare a Politehnicii au facut dovada inaltei lor clase.
Precizie, documentare, practica si mai ales rularea programelor.

Contine elemente de baza privind:- microprocesorul 8086
- programarea microprocesorului
- conectarea unei memorii
- interfata de intreruperi.
Lucrarea este deosebit de densa.
Editata la MITRON sub egida sicietatii MicriHard, lucrarea este realizata de T. A. WALTER si S. AVTAR.
Aceasta carte a pornit de la nevoia de a prezenta studentilor modul de lucru in UNIX.
Structurata de autori pe mai multe capitole cartea are darul de a familiariza pe cititor cu elementele de baza si cu modalitati practice de lucru sub UNIX.
Cartea este aparuta in 1994 la casa de presa si editura Viata Romaneasca.
In capitolul al cincilea se prezinta efectuarea de aplicatii sub UNIX, in capitolul al saselea se prezinta sistemul de fisiere sub UNIX, iar capitolul al saptelea prezinta comenzile UNIX.
Autorii dezvolta unele aspecte legate de formatarea de texte, mediul multiuser si componenta Kernel.
In cele 220 de pagini sunt concentrate elemente practice de lucru sub UNIX.

Pentru limbajul COBOL, cititorii utilizau cartea Margaretei DRAGHICI.
Pana sa plece din tara, a fost la mare pret cartea inginerului Petre DIMO.
Ceva mai tarziu, Institutul de Thnica de Calcul - ITC a inceput sa publice carti documentatii pentru toate aspectele care vizau calculatorul din seria Independent.


*********************************


La Cluj-Napoca, un colectiv deosebit de performant a realizat cartea PROGRAMAREA IN LIMBAJE DE ASAMBLARE - ASSIRIS, pe care Emil MUNTEANU, Viorel COSTEA, Mircu MITROV, au publicat-o in 1976 in Editura Tehnica.
Structurarea a avut in vedere abordarea gradata a problematicii, urmarind:
- problemele asamblarii
- directivele
- instructiuni masina
- macroinstructiuni
- exemple.
Autorii venind din ITC au realizat numeroase exemple, dovedind un spirit practic si o abordare clara, pentru ca ei insisi stiau foarte bine despre ceea ce scriau, in comparatie cu altii de pe malurile Dambovitii care faceau programare dupa ceea ce auzeau in statia de autobuz sau in piata.

Aparuta in 1990 la Editura ASE, cartea LIMBAJUL MACRO 11 TEHNICI DE REALIZARE A PROGRAMELOR ARE CA AUTORI PE Gh. DODESCU, Fl. PILAT, C. APOSTOL, I. Gh. ROSCA este structurata in urmatoarele capitole:
- elemente de baza ale limbajului
- directive pentru compilare
- formatul instructiunilor si adresarea operanzilor
- setul de instructiuni
- subprograme
- realizare programe structurate
- lucru cu macroinstructiuni
- operatii i/o
- tehnici de programare
- proceduri de operare programe interactive
numeroase anexe.
Lucrarea vadeste un puternic caracter didactic si are numeroase exemple.

Este o lucrare ampla, tiparita in 1977 si autorii ei Valer ROSCA, Constantin APOSTOL, Ion IVAN si Ion Gh, ROSCA si-au propus si au realizat o trecere in revista ampla a problemelor de programare privind limbajul de asamblare ASSIRIS.
Lucrarea are si o parte a doua, un memorator, care a avut un mare succes in randul programatorilor.
Cartea este structurata pe urmatoarele capitole:
- elemente de baza ale limbajului ASSIRIS
- instructiuni de incarcare si memorare
- instructiuni de calcul
- instructiuni pentru operatii logice
- instructiuni de salt
- instructiuni pe siruri de baiti
- instructiuni de intrare/iesire
- segmentarea programelor.
Lucrarea este redactata cu numeroase exemple practice si programele au fost rulate pe calculatorul din dotarea laboratoarelor catedrei de cibernetica economica.

Profesorul Ilie VADUVA, alaturi de echipa sa formata din dr. Vasile BALTAC, Vasile FLORESCU, Ion FLORICICA au conceput o lucrare extrem de moderna la nivelul anului 1978, intitulata PROGRAMAREA STRUCTURATA, pe care au publicat-o in Editura Tehnica.
In structura acestei carti au inclus:
- particularitati si limite ale programarii clasice
- proiectarea si realizarea modulara a programelor
- metoda programarii structurate
- algoritmi de prelucrare a datelor organizate in fisiere
- programarea structurata in COBOL
- programarea structurata in FORTRAN
- organizarea activitatii de programare.
Se vedea inclinatia autorilor spre dezvoltarea de software in conditii de eficienta, orientate spre industria de programe.

Publicata in 1983 la Editura DACIA, cartea PROIECTAREA CU MICROPROCESOARE a adus in peisajul literaturii de informatica o noua viziune de a utiliza computerul.
Autorii cartii, O.D. CAPATANA, M. C. HASEGAN si M.V. PUSCA, au organizat lucrarea incat sa prezinte structura, interconectarea si programarea microprocesoarelor pentru activitatea de proiectare.

Cartea SISTEME ELECTRONICE DE CALCUL SI TELEPRELUCRARE - culegerea si prelucrarea datelor cu micro-si minicalculatoare, dupa titlu aminteste de romanele medievale, cu capitole si titluri foarte lungi, ca nici numai trebuia citita cartea...
Cartea ii are ca autori pe Gh. DODESCU, Fl. PILAT, C. BARON si Gh. SOFRONIE.
Este elaborata in 1985 si tiparita in Litografia ASE.
Contine:
- scurta introducere
- algoritmi si scheme logice
- sisteme electronice de facturat
- bazele aritmetice ale calculatoarelor numerice
- sisteme de pregatire a datelor pentru prelucrarea automata
- microsisteme, M-18, M-118 si M-18B
- microsisteme
- minisisteme
- sisteme de operare pentru minicalculatoare
- mod de lucru interactiv.
Lucrarea cuprinde tot. Chiar tot.
Realizata de un colectiv coordonat de profesorul Constantin IONESCU, aceasta carte, s-a dorit a fi mai intai o macheta.
Grupul de lucru, foarte numeros a avut in atentie luarea in considerare a principalelor aspecte legate de ORGANIZAREA SI PROIECTAREA SISTEMELOR INFORMATIONALE ECONOMICE.
Aparuta in Editura ASE, Bucuresti 1982, lucrarea 632de pagini abordeaza probleme precum:sistemul infortmational economic, comunicatiile in sisteme economice,componentele sistemului informational, bazele organizarii stiintifice, studiul sistemului informational, metode si tehnici de analiza, conceperea sistemelor informationale, sistemul informatic - instrument al conducerii, proiectarea functionala a sistemului informatic, proiectarea organizarii datelor, tehnologia prelucrarii electronice, implementarea si exploatarea, evaluarea sistemelor informatice.
Lucrarea se dovedeste a fi cuprinzatoare, chiar o mare noutate pentru acele vremuri.


Publicata in 1981 la Editura JUNIMEA, cartea scrisa de Valentin HOGEA si Nicolae PAVEL, este o abordare noua a aspectelor privind procedurile automate, fisierele, descrierea programelor aplicatiei de personal.
Pe cele 200 de pagini, autorii prezinta profesional si condensat rezultate obtinute in practica.


Scrisa de Horia GEORGESCU si Petre PREOTEASA cartea INTRODUCERE IN SISTEMUL DE OPERARE SIRIS si publicata in editura Albatros in 1978, ofera cititorului ocazia de a lua contact cu un text riguros si practic, structurat in asa fel incat sa preia elementele de baza ale sistemului de operare, precum: cartelele de comanda, fisierele sistemului, exploatarea fisierelor FORTRAN, biblioteci, segmentare, executia programelor, depanarea programelor si programe utilitare.


Cartea este o culegere de probleme in care se prezinta programe cu utilizarea instructiunilor COBOL si in partea a doua sunt prezentate probleme complexe.
Pe cele 219 pagini sunt date texte rulate.
Autorii lucrarii Valer ROSCA, Constantin APOSTOL, Ion IVAN, Ion Gh. ROSCA si Sergiu COMAN au realizat imbinarea dintre teorie si practica, avand in vedere ca ultimul autor era programator la un centru de calcul de intreprindere.


Cartea aparuta in 1985 acre caracter didactic, cuprinzand teste si raspunsuri legate de algoritmi si scheme logice, proiectarea modular-structurata, limbajul COBOL pentru minicalculatoare.
Autorii, cu mare experienta practica au facut dovada sistematizarii si abordarii gradate a intregii problematici.


realizata de o echipa formata din L. LIVOVSCHI, C. POPOVICI, H. GEORGESCU si N. TANDAREANU, lucrarea publicata la Editura Didactica in 1981, abordeaza probleme legate de limbaje formale, verificarea programelor, structuri de date, sistemul FELIX C256, crearea de fisiere si utilizarea de biblioteci.
Este o imbinare fericita a teoriei limbajelor formale cu practica arida a economiei.


Valeriu PESCARU a avut vocatia construirii de echipa si aceasta care a elaborat lucrarea FISIERE, BAZE SI BANCI DE DATE, este una dintre ele.
I. CATONA, D. DUTA, Cr. POPESCU si I. SATRAN au reusit sa dezvolte probleme legate de: informatie, structurare date, organizare si exploatare fisiere, integrare fisiere, banci de tate, protectia fisierelor, sisteme de gestiune banci de date.
La nivelul anului 1976 cand a aparut la Editura Tehnica, a fost chiar o revolutie de la fisiere spre bazele de date.


Manualul de utilizare si operare elaborat laInstitutul de Cercetari pentru Tehnica de Calcul ICTC,Filiala din Cluj-Napoca, structurat pe 6 capitole prezenta totalitatea elementelor necesare unui programator pentru a dezvolta aplicatii in FORTAN IV.
Echipa formata din T. VUSCAN, T. MURESAN, I. VESA, S. CHERATA, A. ENYEDI a dovedit ca stie bine subiectul si are capacitatea de a prezenta foarte sistematizat toate aspectele tratate.
Textele sursa, tabelele, listele de erori sunt complete.


Lucrarea de AUTOINSTRUIRE IN PROGRAMARE, realizata de o echipa formata din Ilie VADUVA, Vasile FLORESCU, Dan FARCAS, Gheorghe POPA si Nicolae MIHOCI a concentrat o problematica strict legata de: structura, functionarea si programarea calculatoarelor, fisiere, tehnici de descriere si reprezentare algoritmi, limbajul COBOL, programarea in COBOL, , lucru cu tipurile de baza de instructiuni, , lucru cu tabloruri, testarea si depanarea programelor, realizarea secventelor de comanda, utilizarea de biblioteci de programe, construirea de structuri modularizate de programe precum si prezentarea tipurilor de erori.
la vremea respectiva, aceasta carte a fost un adevarat ghid pentru programatorii COBOL.


Cartea elaborata de M. ROSCULET, P. BALEA si S. MOLDOVEANU si tiparita in 1980 a pornit de la solutionarea problemelor de analiza numerica in programe FORTRAN.
Autorii au prezentat principalele capitole de analiza numerica, venind in partea finala cu solutii sub forma de texte FORTRAN.


Cartea a castigat si un premiu al Academiei, ramas necunoscut mult timp majoritatii autorilor, din motive obscure.
realizata de subcolectivul de informatica din Catedra de Cibernetica Economica, a avut drept scop sa arate ca exista acest colectiv si ca are si unele rezultate.
Sunt incluse in carte toate aspectele privind informatica asa cum era ea cunoscuta de membri colectivului.
Pe cele 602 pagini se afla chestiuni legate despre sisteme informationale si sisteme informatice, modele si algoritmi numerici, structuri de date, algoritmi de prelucrare, transmisia si codificarea datelor, calculkatoare si minicalculatoare, tehnici de exploatare sisteme de calcul, limbaje de programare, tehnica programarii, programe utilitare, simulare procese, baze si banci de date,teleprelucrare si sisteme expert.
Au ramas multe alte chestiuni pe dinafara.
Era o gandire la un moment dat.


C. CAZACU si T. JUCAN au scris o carte despre PROGRAMAREA IN LIMBAJUL FORTAN pentru calculatorul Felix C-256, pe care au publicat-o la Iasi in 1978, abordand probleme precum: fisiere, constante, tipuri de variabile,, instructiuni I/O, atribuire si control, subprograme, crearea si utilizarea de biblioteci si descrierea job-urilor.


Documentatia aceasta publicata in 1983 urmeaza linia productiilor marca ITC cu prezentarea compilatirului COBOL, a etapei de editare de legaturi, conversii de format, mesaje de eroare, prelucrare date nenumerice si date numerice, prelucrarea tabelelor, lucrul cu fisiere si elemente de optimizare.
Se vede de la distanta ca autorii erau mai mult decat programatori, fiind foarte fini cunoscatori ai proceselor de dezvoltare software de baza orientat pe COBOL


PRELUCRAREA FISIERELOR IN PASCAL, carte elaborata de I. Gh ROSCA, C. APOSTOL, B. GHILIC-MICU si V. ROSCA, a fost gandita de autori sa ofere un ghid practic pentru manipularea de fisiere in PASCAL.
Structura cartii vizeaza: organizarea externa a datelor, tipul articol, asignarea fisierelor, fisiere text, fisiere cu si fara tip, prelucrarea de fisiere, tehnici de introducere de date si de validare, algoritmi de prelucrare fisiere, tinand seama de facilitatile pe care le ofera biblioteca de functii primare a acestui limbaj.


Publicata in Editura ALBATROS 1979, cartea profesorului Leon LIVOVSCHI, inglobeaza experienta autorului in informatica.
Se discuta probleme legate de limbaje de programare, algebra booleana si circuitele unui calculator, structura calculatoarelor, algoritmi si scheme logice, limbajul FORTRAN (pg. 103-305), elaborare si rulare programe, functii ale sistemelor IBM si FELIX.


Cartea aceasta, publicata in 4450+90 exemplare in Editura Tehnica in anul 1974, reprezinta un record avand in vedere nivelul exceptional al specializarii domeniului, pentru Romania.
In cele 7 capitole este abordata o problematica omogena, care vizeaza structura unui calculator, proiectarea structurala, microinstructiunile, tipuri de memorii folosite, proiectarea optimala a unitatilor centrale, si aplicatii ale microprogramarii.


Pentru multi programatorii cartea ai caror autori sunt Marius HANGANUT, Ioan DANCEA si Olimpiu NEGRU, a constituit un ghid. PROGRAME FORTRAN COMENTATE IN AUTOMATICA, are o colectie de programe incluse cu grija de autori, adica acestea si mergeau la rulari, nu ca alte programe bagate cu lopata de autori care nu prea aveau timp sa verifice ceea ce preluau de colo si de colo sau ceea ce emanau in viteza calului.
Autorii s-au ocupat de probleme importante legate de diagrame logaritmice, locul radacinilor, planul fazelor, stabilitatea sistemelor, sisteme liniare, raspunsul sistemelor liber si fortat,si de optimizarea parametrica (pg 261-302). Se ofera si partea de fotocopie a listingului cu rezultate.


Revista prezinta probleme actuale ale informaticii din punct de vedere hardware si software. Se dezvolta aspecte legate de practica in UNIX.


Chiar daca acum multi cred ca informatica a inceput dupa '89, trebuie spus ca in 1968 se traducea cartea lui Robert S. LEDLEY - PROGRAMAREA SI UTILIZAREA CALCULATOARELOR, la Editura Tehnica, in care in peste 600 pagini, erau abordate probleme legate de codificare, principii de programare (pg 75-108), sisteme de instructiuni, programarea calculatoarelor numerice specializate, programarea automata cu prezentarea limbajelor ALGOL, COBOL. Se dezvoltau aspecte ale algebrei booleene, ale prelucrarii datelor, precum si operatii de selectare, sortare si ordonare.Practica viza utilizarea de calculatoare IBM si UNIVAC1103A.
Cartea era intr-o serie mai cuprinzatoare ce includea lucrarile lui M. PELEGRIN, Manea MANESCU si care anunta in viitorul apropiat a altor lucrari.
Preocuparile erau intense si interesul de asemenea.


Profesorul Mihai DRAGANESCU, autoritate incontestabila in domeniul informaticii, director general al ICI multi ani, a elaborat aceasta lucrare, sintetizand rezultate ale unui proces profund de cercetare in domeniu, oprindu-se asupra unor aspecte precum: inteligenta artificiala, microelectronica, raporturile om-revolutia tehnica, calculatoare, efectele utilizarii acestora, automate, roboti, intuind rolul robotizarii flexibile asupra dezvoltarii productiei.


Cand in 1973 aparea in colectia LYCEUM cartea Programe in limbajul FORTRAN, tinerii autori, Horia GEORGESCU si Octavian BASCA faceau dovada unei puternice apartenente la o scoala de informatica, scoala de la Universitatea Bucuresti.
Aparuta intr-un tiraj de 32300 exemplare, cartea era structurata pe mai multe parti care includeau:
- lamurirea unor aspecte privind informatica
- algoritmi
- scheme logice
- scurta prezentare a limbajului FORTRAN
- conceptul de program bun
- 46 programe cu detalierea solutiei dupa ce a fost definita problema
- de la pagina 259 pana la pagina 327 erau prezentate solutiile care constau in :scheme logice si texte sursa, precum si explicatii.
Liceele de informatica s-au bucurat de o atentie sporita in ceea ce priveste manualele de informatica.
Au existat numerosi informaticienti care au contribuit la realizarea de manuale.


Foarte tanarul profesor Gheorghe SABAU cu aceasta lucrare a dovedit ca are toate calitatile de a coordona o echipa puternica de programatori si analisti, cu vasta experienta in zona bazelor de date.
Cartea scrisa in doua volume abordeaza probleme practice despre sistemul SOCRAYE de gestiune a bazelor de date.
Prefatata de celebra Margareta DRAGHICI, cartea trateaza problematica sistemului SOCRAYE, oprindu-se si asupra aspectelor de optimizare. Se propune o aplicatie complexa de solutionare a problemei de personal. Sunt date detalii privind utilizarea sistemului de gestiune a bazelor de date SOCRATE-mini sub forma manualelor de lansare, utilizare si operare.
Autorii, Gh. SABAU, V. AVRAM, A. COJOCARU, A. SOTIR, V. ORBEANU, C. BARONIDE, R. NEDELCIU, N. FILDAN, A. ALEXANDRESCU, A. DOBRITOIU si D.V. NOREA au reusit sa ofere practicienilor un instrument care cu siguranta si-a pus amprenta asupra dezvoltarii acestui domeniu.


Revista prezinta probleme actuale ale informaticii din punct de vedere hardware si software. Se dezvolta aspecte legate de practica in UNIX.


Se dezvolta aspecte legate de optimizarea in Windows si de animatie sub C++.


Abordeaza legea copyright-ului.


Sub managementul Gabrielei GORODCOV sunt analizate aspectele esentiale ale IT-ului din Romania si din lume.


Se dezvolta o serie de idei legate de spatiul de stocare si evenimetele din IT.


Se abordeaza problematica legalitatii utilizarii software, in contextul protectiei prin educatie.


Realizat la ITC Cluj-Napoca in 1988 dovedea aplicarea specialistilor de a prezenta temeinic un limbaj foarte bogat, care numai aparent este usor.
Pe cele 65 de pagini au concentrat setul de instructiuni, modul de realizare interfete (pg. 33-48)si au oferit suficiente exemple.


Se abordeaza


Exigenta revista care a aparut pana in '89 la ICI a facut dovada clara ca si aici se poate face ceva special daca se doreste acest lucru.
Colectivul de recenzenti a impus un nivel de exigenta foarte ridicat.
Dovada este calitatea articolelor.
La Buletinul Roman de Informatica au fost prezentate cele mai noi realizari ale specialistilor dar au fost si prezentate cele mai noi tendinte in IT&C.


realizata in 1986 de Cazimir Macarie, Georgeta Buznea si Rodica Gaspar, cartea prezenta concentrat facilitatile limbajului FORTRAN'77 care revolutiona resursele vechiului limbaj.


Realizat de Cazimir Macarie si Anastasie Pitis, manualul urmarea rigorile limbajului COBOL, la nivelul anului 1976.
Se manifesta dorinta de a da elevilor cu mult mai mult decat se cerea la alte discipline, stiut fiind interesul elevilor fata de IT&C.
Se rezenta:
- generalitati despre limbaj
- structura programelor COBOL
- descrierea datelor
- prelucrare fisiere, sortare, incercare
- subprograme
- segmentarea de programe (pg 191-200)
- utilizarea de biblioteci.
Dupa ani se va vedea cat de mult au asimilat elevii, maturi specialisti azi, din aceasta tipologie de manual.


Realizat de ITC Bucuresti, prezenta structura calculatorului,moduri de adresare, instructiunile, interbus si memobus, periferice, operarea si instalarea. Relizat in 1979 se vedea preocuparea de a obtine produse care sa fie exportate.


Realizat la ITC CLUJ-NAPOCA in 1988 autorii au avut grija de a include comenzi, structuri de fisiere,, mesaje.
Ca orice documentatie, nu apar interpretari, totul este sec, clar si la obiect. Cam asa ceva ar trebui sa se scrie si azi in locul unor materiale fade care au inundat librariile...


S-a cam exagerat introducand si limbajul de asamblare la elevi. S-a urmarit structura si exigentele dar credem ca la elevi exista unele limitari de a patrunde in profunzine.Exagerarile nu sunt benefice. Oricum, limbajul este atractiv prin el insusi, iar elevii care vor sa stie de ce? cum? au raspunsurile aici.


Echipa coordonata de dr. Valeriu Pescaru, foarte bun manager si profesor, a dezvoltat un demers in care se detaliaza probleme privind culegerea datelor, transmisiunea de informatii, echipamente, tehnici de programare pentru teleprelucrare, banci de date, pachete de programe pentru teleprelucrare si elemente de proiectare.
In zilele noastre chestiunea sistemelor distribuite isi are samburele de dezvoltare aici.


Echipa de profesionisti formata din Al. Teodorescu, Ioan Catona si Cristian Popescu, au realizat intr-o abordare foarte solida o carte tehnica si riguros stiintifica privind sistemul FELIX C 256.
Publicata in Editura Academiei RSR in 1974, lucrarea prefatata de prof.dr.doc. Solomon Marcus, aduce un aer nou in peisajul oarecum tern al etapei.
In cele 447 de pagini sunt abordate elemente de matematica pentru calculatoare, informatia si informatica, unitatea de memorie a calculatorului Felix C 256 si unitatea centrala, sistemul I/E, limbajul ASSIRIS ale aceluiasi calculator, cu tehnicile de sectionare si segmentare (pg. 390-423).
Exemplele si mai ales interpretarile arata ca cei trei sunt din marea clasa a marilor informaticieni romani.


Cartea matematicianului Paul Constantinescu de la Academia Stefan Gheorghiu, pana a-i pleca sora in strainatate, si a colaboratorilor sai Mihai Georgescu, Eugen Nastasel abordeaza, la nivelul anului 1977, probleme legate de conducere, armonizarea obiectivelor, faza luarii deciziei, urmarirea modului in care se aplica decizia luata.
Exista o abordare moderna bazata pe existenta sistemului informatic si a sistemului cibernetic.
Se vorbeste chiar de conducerea colectiva...
Este jenant totusi ca bibliografia contine 12 lucrari de Nicolae Ceausescu si 2 documente de partid.
Poate decizia si teoria acesteia stiam ca sunt ale managementului.
Autorii au uitat parca...


Cartea INSTRUIRE PROGRAMATA IN CALCULATOARE NUMERICE, aparuta in Editura tehnica in 1975, abordeaza probleme precum: codificarea datelor, suporturi de informatii, calculatoare numerice (memorie, unitate centrala, unitati I/E) configuratii si teleprelucrarea datelor.
La pagina 33 se afla codul de perforare.


Sef de necontestat peste sisteme informatice si baze de date, profesorul Gheorghe SABAU a adus constant in fata cititorilor sai fideli, studentii si nu numai, o carte care realizeaza o prezentare a sistemului de gestiune baze de date FoxPro, cu functii si cu realizarea de programe.
Se vede de la o posta ca maestrul si discipolii sai Cristina Ionita, Georgiana Badescu si Petrisor Oprea, sunt meseriasi si stiu sa prezinte ceea ce au inteles foarte bine.
Exemplele date din turism sunt de complexitate ce corespunde obiectivului pentru care a fost cladita cartea.


Scrisa in anul 1982, cartea SISTEME DE OPERARE A BAZELOR DE DATE, arata ca Sabau, Avram si Lungu, lucrau impreuna si mai ales, ultimul intelesese pentru un timp ca numai un grup de lucru puternic are capacitatea de a aborda la standardul inalt impus de Sabau, o abordare de tinuta.
Pe cele 347 de pagini, autorii au realizat o incursiune in LDD- limbaj de descriere a datelor, in limbajul de interogare, in integrarea bazelor de date in aplicatii care utilizeaza limbajele evoluate ale acelor vremuri.
Probabil Avram era cel care aducea ca aplicatie chestia cu personalul desi in bazele de date se frecventau si aspecte de stocuri, de productie sau ma rog, alte chestii destepte.


O explicatie exista pentru lucrul la cartea aceasta SISTEME INFORMATICE SI BAZE DE DATE profesorului Sabau cu Ion Lungu.
Cartea, prezentarea teoriei bazelor de date, a modelelor de organizare a datelor, baze de date relationale si distribuite, protectia bazelor de date, sisteme integrate informatice, prin parcurgerea tuturor etapelor ciclului de realizare.
Autorii se opresc si asupra aspectelor de proiectare asistata si asupra elementelor de eficienta a sistemelor informatice integrate.


Editura Tehnica a avut o serie dedicata INFORMATICII si stau marturie masivele traduceri ale unor lucrari renumite din literatura americana. Nu a lipsit traducerea si publicarea in 1973 a tratatului de programare a lui David KNUTH


reluat spre publicare acum de Editura TEORA, cu acelasi succes.
Tot asa a fost publicat in 1978 si volumul lui HILL si a lui PETERSON


Tot in Editura Tehnica au aparut lucrari realizate de autori romani, iar lucrarea dedicata limbajului LISPelaborata in 1987 de specialisti renumiti, tinerii la acea vreme Giumale, Preotescu, Serbanati, Tufis, Tecuci si Cristea, evidentia stadiul deja foarte avansat la care ajunsesera programatorii romani, lucru vazut dupa Revolutie, cand acestia au reprezentat singura moneda de schimb de calitate care ii contrabalansa pe mancatorii de lebede.
In plan teoretic, prin masive interpretari strict in plan teoretic ale unor rezultate de varf, a fost publicata in 1981 lucrarea de modelare pentru sisteme de operare,


vazandu-se de la mare distanta ca au fost efectuate sinteze intrucat era extrem de dificil sa se faca modelare si implementare de modele, fara o echipa imensa de mari programatori cu un si mare programator pe post de manager...

Dintotdeauna Editura Tehnica a fost portdrapelul informaticii din tara noastra. In seria BIBLIOTECA DE AUTOMATICA, INFORMATICA, ELECTRONICA MANAGEMENT, au fost publicate lucrari preponderent traduceri din literatura americana de specialitate legate de teoria reglarii, automate, masini de clacul,conducerea numerica a masinilor unelte, siguranta in functionare a sistemelor, teoria transmiterii informatiei, retele de calculatoare, teoria sistemelor, sisteme automate complexe, sisteme liniare, inginerie industriala, simulare, programarea calculatoarelor si multe alte zone de mare interes pentru nenumaratii specialisti care activau in productie, in institute de cercetari si in ivatamantul superior.
Toata lumea vorbea in zona simularii pe calculatoare de cartea lui Thomas H. Naylor ,Computer simulation techniques, aparuta in editura Wiley in anul 1968, iar aparitia in anul 1969 a cartii profesorului Granino A. KORN de la Universitatea din Arizona in Editura Tehnica a lucrarii intitulata Simularea si masurarea proceselor aleatoare, evidentia cat de aproape erau specialistii de la noi in raport cu cele ami noi realizari pe plan mondial.

In anul 1980 Editura Tehnica a publicat lucrraea CALCULATOARE NUMERICE. HARDWARE - STRUCTURA SI PROIECTARE de Fredrick j. HILL si Gerald R. PETERSON, doi mari profesori ai Universitatii din Arizona, bucurasndu-se de o prefata a profesorului Adrian Petrescu de la Politehnica bucuresteana. Colectivul de traducatori era format din Nicolae Tapus, Trandafir Moisa, Irina Athanasiu, Cristian Zervos, Paul zamfirescu si Adrian Petrescu, cu totii nume de rezonanta in stiinta calculatoarelor de la noi din tara. Asa cum rezulta din cuprins, sunt abordate toate aspectele anuntate in titlu si nu trebuie sa mire pe nimeni de ce absolvestii de computer science din UPB sunt de succes oriunde in lume, daca au avut profesori personalitatile care au lucrat atunci cand isi faceau ucenicia intr-o echipa care a tradus o asemenea lucrare de maxima importanta pentru inginerii de CS.

A circulat in epoca o istorioara hazlie prin tragismul ei, caci asa e romanul, optimist, priveste totul cu ochii optimistului. I-a venit ideea unei persoane care fusese sau trebuia sa fie ministrul la chimie, deci i-a venit ideea de a reuni un colectiv pentru a scrie o carte de cibernetica si informatica in chimie. Si cum noi romanii avem mania grandorii sa nu zic persectuia monumentalitatii, ideea de baza era sa se realizeze un top imens peste poate. S-au pus oamenii pe treaba si au scos cartea cu pricina. Drept care dupa ce a fost tiparita, au mers cu ea la tovarasa cai asa se cadea. Si Elena Ceausescu i-a primit. I s-a inmanat cartea. femeia a primit-o, a inceput sa discute cu ei. Ca sa se lamureasca, se zice in folclor ca l-ar fi intrebat pe unul dintre aducatorii cartii:
- Ia zii, Florescule, cum vine asta cu cibernetica si informatica in chimie?
Eu cred ca femeia a intrebat pentru a se lamuri. Dar taranca din ea, probabil a apasat cumva pe cuvinte, in asa fel incat bietii vizitatori-aducatori de carte, au conchis ca ei nu-i place nici de cibernetica, nici de informatica. Iar asta s-a propagat ca vantul si ca gandul in edituri si ani in sir, autorii si editorii au facut tot felul de artificii pentru a scrie carti de informatica si de cibernetica, pentru ca aveau teama ca nu e voie, asa cum un copilas nu are voie sa se apropie de prizele electrice cu degetutele lui.

Profesorul, caci asa i se spunea lui Mihai DRAGANESCU in ICI, a publicat si el o serie de lucrari, dar lucrarea din 1980 este de departe o lucrare interesanta. Profesorul doctor docent Mihai DRAGANESCU, personalitate proeminenta a stiintei din tara noastra a realizat o lucrare de sinteza in care sunt abordate probleme de mare importanta pentru noile tendinte care se manifestau in industriae, precum:
- inteligenta artificiala
- microelectronica
- informatica
- automatica
- pozitia fortei de munca
- electronica functionala
- calculatoarele electronice
- moneda electronica
- automatele
- robotii industriali
- automatizarea supla.
Toate acestea au fost analizate in contextul modernizarii industriei, cresterii eficientei si mai ales schimbarii raportului dintre munca fizica si munca intelectuala, in favoarea celei de a doua. Autorul a simtit nevoia sa arate ca rolul clasei muncitoare creste chiar in conditiile robotizarii, prin faptul ca fiecare muncitor va avea un nivel de instruire superior, rolul sau fiind de a duce spre decizia de a executa operatii la nivel inalt de performanta, de a supraveghea, dar mai ales de a defini operatii si comenzi programabile. Anexele de la paginile 288 - 308 vin sa sublinieze modul concret in care autorul este ancorat in transpunerea in practica politica partidului, cu luarea in considerare a constrangerilor ideologice, insa mentinand standardele la cote foarte inalte, ca singure modalitati de a atinge obiectivele trasate la congresele partidului. Demonstratiile autorului sunt interesante daca se are in vedere ca ipotezele cu care vine se bazeaza pe cuceririle cele mai noi ale tehnicii si in cunostinta de cauza creaza argumente solide. De fiecare data a gasit acele pasaje din documentele partidului care il indreptatesc sa arate ca microelectronica, informatica si automatica sunt singurele cai de a creste productivitatea, randamentele si calitatea in intreprinderile industriale. Asa se explica succesul strategiilor definite de ICI, unde profesorul Mihai DRAGANESCU a fost ani in sir director general, in ceea ce priveste informatizarea si numeroasele plenare ale partidului in care informatica era abordata ca fenomen de sine-statator, acordandu-i-se o importanta speciala, mai ales ca efort investitional. sa nu uitam ca in acei ani exista ICI, ITC si fabrica de calculatoare, dar exista si o fabrica de periferice.

*********************************

**************** ******************* zcarte-pcworld004.JPG zcarte-pcworld005.JPG zcarte-pcworld006.JPG