Acoperirea d-AN

Avuţia naţională digitală, d-AN se evaluează şi prin gradul în care este acoperit un anumit subiect. Fiecare dintre noi defineşte o zonă de interes de la care are anumite aşteptări. Să zicem că pe mine mă interesează pictorul Vincent van GOGH şi aş vrea să ştiu despre acesta:
- ce tablouri a pictat,
- date biografice,
- unde se află tablourile sale,
- corespondenţa prin scrisori,
- femeile cu care a trăit,
- viaţa amoroasă,
- cum se vând tablourile sale,
- analize ale tablourilor,
- desene realizate,
- acuarele sau alte forme de realizare a imaginilor,
- furturile tablourilor lui,
- autoportrete,
- falsuri după tablourile sale,
- muzee dedicate lui Vincent van GOGH,
- călătoriile de lucru,
- trăsături de caracter,
- şcoli urmate,
- curentul artistic din care face parte,
- originalitatea operei,
- alte preocupări în domeniu artei,
- cărţi dedicate lui Vincent van GOGH.
Dacă identificăm un număr de K teme de interes despre un subiect, aşa cum am identificat K=18 teme pentru Vincent van GOGH, când intrăm pe Internet şi căutăm după cuvinte cheie definite după aceste teme şi găsim L articole dedicate strict temei, nu chestii amestecate, gradul de acoperire GA este un indicator definit prin:
GA = L/K
Fiecare dintre noi pentru o aceeaşi temă are indicatorul GA propriu. Este incorect să vorbim de spre gradul de acoperire ca indicator universal, pentru că din punctul de vedere al fiecăruia dintre noi, temele există sau nu există. Se ştie că pictorul Vincent van GOGH nu a prea vândut din tablourile sale pe când trăia. Se ştie că a avut o intensă corespondenţă cu fratele lui. Dacă pe mine mă interesează această corespondenţă, eu o includ printre teme, pe alţii îi interesează numai lista cu tablouri şi muzeele unde acestea se găsesc. Noi suntem foarte diferiţi şi decă şi indicatorul GA este diferit de la un individ la altul. Cu atât mai mult, gradul de acoperire este individualizat la nivelul fiecărui dezvoltator de d-AN, căci dezvoltatorii în general se apucă să facă noi componente d-AN pentru zonele unde ei simt că nu prea există abordări. Nimeni nu-şi va risipi eforturile într-o direcţie greşită, mai ales când acolo există foarte multe articole, unele mai bune şi mai complete decât altele.
Acum, când există Internet, pentru mine este prioritar să găsesc o listă a tuturor picturilor realizate de Vincent van GOGH cu specificarea locului unde se află, adică un inventar complet, cu descriere tehnică, dimensiuni, an de realizare, muzeu sau colecţie. Acum este dificil să căutăm noi astfel de lucrări şi să facem reuniuni de mulţimi, ca în final să rezulte din aproape în aproape acea listă a întregii opere a pictorului Vincent van GOGH.
Este adevărat, că un dezvoltator de componente d-AN, pornind de la lucruri disparate, are posibilitatea de a reuni elemente şi de a construi o componentă d-AN care să amelioreze atingerea obiectivului, într-un timp rezonabil.
Acelaşi lucru se spune şi în cazul constituirii colecţiei de manuscrise să zicem ale scriitorului şi filosofului Lucian BLAGA. Este doar o chestiune de voinţă, căci piesele se află:
- la biblioteca Academiei Române,
- la casa memorială Lucian BLAGA,
- în colecţii particulare,
- în alte biblioteci şi instituţii de cultură.
Trebuie numai definit obiectivul şi trecut la muncă în condiţii decente de plată, pentru a fi stimulată identificarea acestor manuscrise şi mai ales în asigurarea calităţii procesului de digitizare, dar şi evitarea includerii de falsuri printre adevăratele manuscrise.


Înapoi