Calitatea

Calitatea avuţiei naţionale digitale reprezintă totalitatea însuşirilor tehnice, economice şi sociale cu care sunt înzestrate componentele acesteia.
Există componente ale avuţiei naţionale digitale care satisfac cerinţele utilizatorilor. Există componente ale avuţiei naţionale digitale care satisfac cerinţele dezvoltatorilor.
Există componente ale avuţiei naţionale digitale care satisfac simultan cerinţele utilizatorilor şi dezvoltatorilor.
Utilizatorul vede calitatea componentelor avuţiei naţionale digitale prin anumite caracteristici, în timp ce dezvoltatorii sunt interesaţi de alte caracteristici de calitate. Când se face intersecţia listelor de caracteristici ale componentelor avuţiei naţionale digitale, se va obţine de fapt o listă cu caracteristicile de calitate comune şi aceea este bază pentru calculul nivelului de calitate a componentei avuţiei naţionale digitale.
Fiecare utilizator are exigenţele proprii şi de aceea este rezonabil să se studieze grupul ţintă căreia se a dresează o componentă a avuţiei naţionale digitale. O componentă este foarte bună din punct de vedere calitativ pentru utilizatori, dar este slabă calitativ pentru dezvoltatori. De aceea, dezvoltatorii vor căuta să amelioreze performanţa acelei componente. Problema devine extrem de spinoasă atunci când se vorbeşte despre nivelul de calitate la dezvoltator, pentru că acesta este interesat de atingerea obiectivelor sale, iar calitatea rămâne pe un plan secundar, dacă ea nu a fost definită cu precizie atunci când s-a definit obiectivul iniţial căruia trebuie să i se subordoneze procesul de realizare.
Este foarte dificil să se creadă că eforturile de creştere a calităţii unei componente a avuţiei naţionale digitale are costuri suportabile. Ceea ce este stabilit iniţial, rămâne stabilit, căci după aceea modificările vor fi însoţite de costuri foarte mari.
Calitatea componentelor avuţiei naţionale digitale trebuie privită prin prisma marii diversităţi a acestora şi a faptului că sunt realizate independent unele de celelalte. Dacă este definită o măsură a calităţii pentru toate componentele avuţiei naţionale digitale, se va calcula acel indicator pentru fiecare componentă în parte şi se vor obţine valori foarte diferite. Pentru a da o măsură globală a calităţii avuţiei naţionale digitale se extrage nivelul minim obţinut şi se va conchide că avuţia naţională digitală în globalitatea sa are estimat nivelul de calitate astfel obţinut.
Este mult mai corect să se vorbească de calitatea locală a avuţiei naţionale digitale, obţinut din alegerea elementului minim al calităţii doar pentru componentele pe care le accesează un utilizator. Este mult mai realistă această modalitate, întrucât fiecare utilizator are criterii personale de selecţie din mulţimea componentelor avuţiei naţionale digitale legate de un anumit subiect, doar pe aceea care ştie el cumva că-i va satisface exigenţele.
Cine doreşte să lucreze corect, va trebui să studieze nivelurile de calitate ale componentelor avuţiei naţionale care au tipologia similară celei pe care doresc să o construiască sau s-o utilizeze. Formularea nivelurilor pentru caracteristicile de calitate, atât la dezvoltator, cât şi la utilizator, trebuie să se bazeze pe cunoaşterea a ceea ce există deja în exploatare. Este aberant să se definească niveluri imposibil de atins pentru caracteristicile de calitate, ştiut fiind faptul că atunci când se caută creşterea nivelului pentru o caracteristică, se produc descreşteri pentru alte caracteristici. Mai mult, calitatea are un cost al ei, iar urmărirea unor niveluri de calitate exagerat de mari vor avea ca efect creşterea costului produsului de realizat, deci imposibilitatea de a susţine procesul de realizare a componentei avuţiei naţionale din punct de vedere financiar.


Înapoi