Sistemul carateristicilor de calitate

Caracteristici de calitate ale avuţiei naţionale digitale sunt extrem de multe dacă cineva se gândeşte să construiască o listă cu acestea. De la dezvoltator la dezvoltator, dar şi de la utilizator la utilizator, caracteristicile de calitate ale componentelor avuţiei naţionale digitale diferă. Fiecare dezvoltator îşi construieşte propria listă a caracteristicilor de calitate, cu o ierarhizare proprie, funcţie de obiectivele pe care le are el de atins pe termen lung.
Un dezvoltator de componente ale avuţiei naţionale digitale care este presat de timp în a realiza în termene strânse unele componente, va urmări să realizeze construcţii de complexitate redusă, iar reutilizabilitatea de părţi din componente deja existente să ocupe o pondere importantă în economia livrabilelor sale.
Un utilizator nefamiliarizat cu interfeţele ermetice ale aplicaţiilor de pe Internet, preferă componentele avuţiei naţionale digitale care au interfeţe simple, sugestive, întâlnite şi cu alte prilejuri.
Caracteristicile de calitate ale avuţiei naţionale digitale formează sistemul caracteristicilor de calitate şi între ele există interdependenţe foarte strânse. Fiecărei clase de componente ale avuţiei naţionale digitale i se asociază un sistem de caracteristici de calitate. De asemenea, caracteristicilor de calitate din fiecare sistem al caracteristicilor li se asociază coeficienţi de importanţă care duc la estimarea mai realistă a nivelului global al calităţii componentelor avuţiei naţionale digitale.
Este normal ca pentru doi utilizatori diferiţi ca obiective urmărite, o aceeaşi componentă a avuţiei naţionale digitale să aibă două niveluri diferite ale indicatorului agregat de calitate.
Dacă se consideră indicatorul agregat al calităţii:
QA = p1 * F +p2 * M
unde:
F - nivelul măsurat al fiabilităţii,
M - nivelul măsurat al mentenabilităţii,
p1, p2 - coeficienţi de importanţă aparţinând intervalului închis, definit între 0 şi 1 şi de sună 1.
Dacă se consideră doi utilizatori ai aceleiaşi componente a avuţiei naţionale digitale, un utilizator U1 – utilizator din zona software pentru supravegherea zborurilor unde p1=0,9 şi p2=0,1 şi un alt utilizator din domeniul prognozelor economice cu p1=0,6 şi p2=0,4 şi dacă se consideră o componentă cu F=0,8 şi M=0,7, se obţin valorile estimate:
QA(U1)=0,9*0,8 + 0,1*0,7 =0,79
QA(U2)=0,6*0,8 + 0,4*0,7 = 0,92
Ne amintim că un fost prezident al României zicea că un deget se vede diferit în funcţie de unghiul din care este privit. Avea mare dreptate. Tot aşa şi o componentă a avuţiei naţionale digitale este percepută diferit de fiecare utilizator în parte, funcţie de obiectivele pe care le urmăreşte, subiectivismul jucând un rol esenţial în ierarhizarea componentelor similare ale avuţiei naţionale digitale


Înapoi