Claritatea componentelor d-AN

Claritatea este o altă operaţiune care se execută pe conţinutul digital şi constă a crea conţinut digital sub formă de text:
- folosind un limbaj simplu şi natural,
- respectând reguli privind abordarea logică a problemei,
- utilizând numai concepte definite anterior,
- evitând trimiterile înainte cu sintagma aşa cum se arată mai jos sau înapoi, cu sintagma, aşa cum s-a spus anterior,
- fără a jigni pe cititor folosind cuvântul evident,
- continuând ideile fără a sări de la una la alta fără legătură între ele,
- scriind despre tot ceea ce este anunţat anterior,
- asigurând concordanţa între titlu şi conţinut pentru a nu se conchide că s-a venit cu sacul la pomul lăudat.
Numai cei care au respect faţă de membrii grupului ţintă şi cunosc foarte bine tema abordată vor fi în stare să alcătuiască o componentă d-AN valoroasă. Ceilalţi vor face componente încâlcite, neclare, ambigue şi inutile, ceea ce înseamnă risipă de muncă vie şi doar de a face ceva pentru a se afla în treabă.


Înapoi