Complexitatea

Complexitatea trebuie privită ca o caracteristică de calitate a avuţiei naţionale digitale pentru că:
- permite diferenţierea componentelor d-AN,
- asigură comparabilitatea între toate componentele d-AN,
- stă la baza estimărilor de consumuri de resurse necesare dezvoltării componentelor d-AN,
- este strict legată de durata ciclului de realizare a componentelor d-AN,
- se corelează cu multe dintre celelalte caracteristici de calitate.
Există mai multe măsuri pentru complexitate şi în plus, sunt deja construite produse software pentru măsurarea automată a complexităţii.
Se măsoară complexitatea pe textul sursă al componentei avuţiei naţionale digitale folosind măsura HALSTEAD sau numărul indicatorul Mc CABE. în cazul măsurii HALSTEAD se numără operanzii şi operatorii, iar în cazul indicatorului Mc CABE se numără arcele şi nodurile grafului asociat aplicaţiei avuţiei naţionale digitale.
Pentru a stabili clasele de complexitate se folosesc metodele de stabilire a submulţimilor cu un nivel de omogenitate mai mare, aşa-zisa analiză cluster.
Ar fi excelent dacă autorii de componente ale avuţiei naţionale digitale ar scrie chiar în textul de prezentare a acestor componente ambele niveluri calculate pentru indicatorii HALSTEAD şi Mc CABE, dar şi clasa de complexitate din care face parte respectiva componentă.


Înapoi