Concatenarea conţinutului digital

Concatenarea conţinutului digital este o altă operaţiune care se execută pe conţinutul digital şi constă a alipi două conţinuturi digitale.
Dacă ambele conţinuturi digitale se referă la acelaşi subiect, au acelaşii stil de elaborare şi sunt ortogonale, vor conduce la la un conţinut digital mai valoros, care are menirea de a oferi un plus de valoare construcţiei iniţiale. Acest mod de lucru se obţine în cazul celor care participă la elaborarea unei culegeri de probleme, după ce coordonatorul general a explicat totul despre cum se elaborează enunţul, cum se dau soluţiile, care este lista de variabile şi cum au fost definite conceptele.
După concatenarea a 5 capitole nu trebuie să rezulte 5 cărţi, ci una singură, încât cititorul nici să nu-şi dea seama că respectiva culegere este elaborată de diverşi autori. Cartea de Structuri de date coordonată de Paul POCATILU, marius POPA şi Ion IVAN este un exemplu de concatenare a conţinuturilor digitale a peste 20 de autori.


Înapoi