Conţinutul digital

Orice fişier creat, este conţinut digital.
O fotografie digitală este conţinut digital.
Un fişier de sunet este conţinut digital.
Un fişier cu un film este conţinut digital.
Un program scris într-un limbaj de programare, este conţinut digital.
Un fişier cu date de prelucrat, este conţinut digital.
O bază de date, este conţinut digital.
Imaginile captate de o cameră de supraveghere, este conţinut digital.
Fişierul cu datele achiziţionate de senzorii montaţi în diferite locuri, este conţinut digital.
Conţinutul digital trebuie să îndeplinească o serie de cerinţe dintre care enumăr:
- să fie cât mai complet,
- să fie comparabil,
- să fie accesibil,
- să presupună costuri mici,
- să fie direct utilizabil.
Pentru a avea componente d-AN conţinutul digital trebuie să fie corect, complet, omogen şi accesibil. Se face deosebire între conţinutul digital necesar administrării unei aplicaţii, care de regulă este dat sub forma unui text sursă scris într-un anumit limbaj şi conţinutul digital utilizat de cei ce accesează componentele pentru a se informa, conţinutul digital sub formă de text sau sub formă de imagini statice sau în mişcare.


Înapoi