Crearea conţinutului digital

A crea conţinut digital înseamnă:
- a scrie texte despre teme precis definite,
- a face fotografii cu tematică,
- a capta sunet în scopul redării,
- a înregistra parametrii unei instalaţii sau din mediul înconjurător,
- a filma acţiuni, derularea unor fenomene şi desfăşurarea de procese,
- a digitiza ceea ce există pe purtători clasici de informaţii.
Acum orice persoană care dispune de un minim de echipamente şi care are un obiectiv clar definit, are tot ceea ce trebuie pentru a scrie un text, pentru a înregistra sunete, imagini statice sau în mişcare sau pentru a achiziţiona date ale unor parametrii ce caracterizează un proces sau un fenomen.
Nu orice se creează este şi conţinut digital apt să devină componentă a avuţiei naţionale digitale. Conţinutul digital care se creează în scopul de a deveni componentă a d-AN trebuie să îndeplinească o serie de cerinţe de calitate, dintre care corectitudinea, accesibilitatea şi completitudinea sunt cele mai importante.


Înapoi