Definiţii

Avuţia naţională digitală reprezintă totalitatea fişierelor care descriu componentele avuţiei naţionale reale, folosind texte, imagini, sunet, animaţie, cu un control relativ al redundanţei şi calităţii. Avuţia naţională digitală în mod concret este conţinut digital creat în timp, de foarte mulţi autori neomogeni, fiecare având obiectivul şi resursele sale.
Avuţia naţională digitală include:
- filmele transpuse în format digital din Arhiva Naţională a Cinematografiei,
- producţiile din Arhiva televiziunii Române,
- cărţile, revistele şi manuscrisele din biblioteci, transpuse în format digital,
- fotografiile digitale constituite în albume tematice şi stocate special,
- arhiva muzicală a Electrecord rezultată ca urmare a procesului de digitizare,
- filmele în format digital care prezintă tururi ale monumentelor istorice,
- aplicaţiile web care redau parţial sau total componente noi ale avuţiei naţionale,
- redarea în format digital a evenimentelor istorice, care se derulează,
- discursuri, interviuri cu personalităţi ale culturii şi sportului,
- spectacole înregistrate în format digital sau convertite în format digital,
- toate fişierele postate sau nu, realizate ca reflectări ale realităţii româneşti.
Avuţia naţională digitală este o creaţie colectivă, care necesită un efort uriaş, concertat şi care ar trebui să aibă la bază o strategie coerentă, definită pe termen lung. Realitatea este cu totul alta. Avuţia naţională digitală este realizată în mod natural, fiecare participând având strategia lui şi asumându-şi toate riscurile legate de asigurarea calităţii conţinutului digital pe care-l creează.
Avuţia naţională digitală în final trebuie să fie o reprezentare 1: 1 a avuţiei naţionale din viaţa reală. Ea prezintă avantajul că fişierele nu prezintă uzură fizică dacă sunt gestionate corect din punct de vedere al restaurărilor şi securităţii informatice. Există o dinamică a avuţiei naţionale reale şi o altă dinamică a avuţiei naţionale digitale, întrucât ideea de reutilizare este total diferită în cazul fiecăreia dintre ele din punct de vedere a costurilor şi eforturilor de derulare a reutilizării. Pentru avuţia naţională digitală costurile şi eforturile sunt absolut neglijabile. Dacă în cazul avuţiei naţionale reale uzura morală depinde strict de timp, uzura morală a avuţiei naţionale digitale este depinde atât de timp cât mai ales de evoluţia tehnologiilor informatice. Prin operaţii de conversie automată, componentele avuţiei naţionale digitale realizate acum mulţi ani sunt aduse fa formate sută la sută compatibile ultimelor generaţii de reprezentări digitale.
Avuţia naţională digitală este o componentă care joacă un rol decisiv în creşterea nivelului de cultură al poporului, cu condiţia existenţei accesului facil, fără costuri, la componente şi cu crearea condiţiilor ca orice persoană să aibă acces direct la Internet, iar interfeţele să fie prietenoase.

Înapoi