Dezvoltatorii

Pentru a realiza componente ale avuţiei naţionale digitale există foarte multe modalităţi.
Există componente ale avuţiei naţionale digitale extrem de complexe care se realizează în cadrul unor companii de software cu un personal de înaltă calificare şi foarte numeros. Un mediu de dezvoltare pentru un limbaj de programare nu se realizează într-un garaj cu trei salariaţi, ci presupune o companie cu cel puţin 200 de specialişti cu experienţă, care să lucreze între 2 şi 5 ani numai la acel produs, dacă chiar se doreşte să fie ruptă gura târgului.
Să ne imaginăm că devine o abordare neserioasă atunci când pentru realizarea unui sistem de gestiune a bazelor de date - SGBD lucrează o echipă formată din 3 până la 5 programatori specializaţi în diferite tehnologii şi cu experienţe, de asemenea, diferite. Se ştie că ORACLE este un mastodont.
Există dezvoltatori individuali, cu pregătire în informatică sau cu pregătire în a utiliza instrumente informatice, care dezvoltă componente ale avuţiei naţionale digitale de complexitate mică spre medie şi care prin reutilizarea de componente open source, reuşesc să atingă obiectivele pe care şi le-au propus. Componente ale avuţiei naţionale digitale care se referă la derularea programelor de realizare a conferinţelor ştiinţifice, implementarea unor reviste în format digital, prezentarea de aplicaţii de e-Learning ceva mai simple ce privesc prezentări de cursuri, lucrări aplicative, culegeri de probleme, rezumate şi structuri orientative de elaborare a referatelor, sunt construite de dezvoltatori individuali sau de echipe foarte restrânse, să le zicem firme de apartament. Foarte multe dintre componentele avuţiei naţionale digitale sunt realizate de dezvoltatorii individuali.
Dezvoltatorii din companii mici formează echipe cu specialişti de foarte bună performanţă, care au ca obiectiv realizarea de componente ale avuţiei naţionale digitale de complexitate medie sau puţin peste medie şi aici mă refer la subsisteme informatice independente, pentru care există specificaţii astfel elaborate încât procesul lor de integrare în sistemul informatic mare să nu mai fie o problemă.
Dezvoltatorii din companiile mari, orientate spre a realiza proiecte ce corespund componentelor avuţiei naţionale digitale de mare şi foarte mare complexitate, sunt caracterizate printr-un management perfect, care asigură caracter industrial tuturor proceselor care se derulează în cadrul ciclului de dezvoltare a componentelor avuţiei naţionale digitale , de mare şi foarte mare complexitate.


Înapoi