Introducere

Obiectivul meu este prezentarea elementelor de bază ale domeniului avuţiei naţionale digitale, d-AN.
Necesitatea este dată de:
- amploarea extraordinară pe care o are dezvoltarea componentelor online,
- marea diversitate a aplicaţiilor online,
- tendinţa de realizare unei creşteri susţinute a intensităţii interacţiunilor om-calculator,
- ţinerea sub control a redundanţei de conţinut digital introdus în mediul online.
Instrumentele utilizate sunt:
- analiza situaţiei existente a componentelor care formează avuţia naţională digitală,
- metodele cantitative pentru a vedea stadiul în care se află d-AN,
- sinteza care permite dezvoltarea de noi componente d-AN,
- produsele software destinate analizei conţinutului digital,
- generalizarea implementării de tehnologii de dezvoltare a conţinutului digital.
Capitolele incluse fac o abordare graduală a problematicii. Astfel, sunt incluse:
- un capitol legat de concepte de bază,
- câteva capitole legate de realizarea componentelor avuţiei naţionale digitale,
- capitol legat de calitate şi caracteristicile acesteia pentru componente d-AN,
- un capitol despre metricile utilizate în analiza d-AN,
- o parte care vizează aspecte de sinteză cu o privire din punct de vedere economic al d-AN.
Demersul se încheie cu concluzii şi cu bibliografie. S-a urmărit o prezentare echilibrată a aspectelor teoretice şi a celor practice, totul fiind bazat pe experienţa pe care o am în domeniul dezvoltării de conţinut digital, dar şi de analiză a acestuia.


Înapoi