Liniaritatea

Liniaritatea este caracteristica de calitate ce defineşte efortul necesar al utilizatorului de a parcurge conţinutul digital. Dacă se construiesc propoziţii într-o structură liniară, aceste urmează una în continuarea celeilalte.
Lista elevilor puşi în ordine alfabetică într-o clasă, este o componentă a avuţiei naţionale digitale înzestrată cu caracteristica de liniaritate.
Un text unde nu apar solicitări de a merge la un paragraf de mai jos sau de mai sus, este o construcţie liniară. Foarte multe componente d-AN construite de persoane care cunosc foarte bine despre ceea ce scriu, sunt construcţii caracterizate prin liniaritate. Programatorii care dezvoltă software OOP ştiu de înseamnă a face secvenţe de instrucţiuni fără instrucţiunea GO TO, iar prorgamatorii FORTRAN, sclavii instrucţiunii GO TO ştiu care este diferenţa de înţelegere a unui algoritm.
Claritatea este legată de liniaritate, căci o componentă liniară este în acelaşi timp şi clară.


Înapoi