Obiective

Eficienţa realizării de componente ale avuţiei naţionale digitale este dată de capacitatea de a defini obiectivele. Un obiectiv este dine definit dacă este:
- unic,
- clar,
- concis,
- simplu,
- riguros,
- inteligibil.
La definirea obiectivului se va utiliza un singur predicat, iar propoziţia trebuie să fie cât mai scurtă. Voi da exemple de obiective corect definite.
Obiectiv: construirea unui spital cu 100 de paturi.
Obiectiv: elaborarea unei culegeri de probleme de matematică pentru liceu.
Obiectiv: săparea unui şanţ cu adâncime de un metru, lăţime de 70 cm şi lungime de 3 metri.
Obiectiv: turnarea unei fundaţii la o casă cu 20 mc de beton.
Obiectiv: transportul călătorilor cu autobuzul de la gară la aeroport.
Obiectiv: rezolvarea a 15 probleme cu ecuaţii de gradul al II-lea.
Obiectiv: fixarea a 30 de tablouri pe pereţii expoziţiei de la o galerie.
Obiectiv: zugrăvirea unui apartament de 4 camere.
Obiectiv: asfaltarea a doi km de alee în cartierul Berceni.
Obiectiv: schimbarea a 20 de becuri în reţeaua de iluminat public.
Dacă la definire apare conjuncţia sau, cel ce a definit obiectivul nici el nu ştie ce va face. Obiectivul prin care se doreşte construirea unei şcoli sau a unui spital, nu spune nimic unuia care asigură finanţarea. Definirea obiectivului de construire a unei şcoli şi a unui spital, arată de afpt că dezvoltatorul vrea să facă de fapt două obiective. Ambele situaţii evidenţiază că avem în faţă pe unul care nu este serios, căci nu ştie să-şi definească obiectivul. Dacă nici obiectivul nu ştie să-l definească clar, corect şi concis, cu siguranţă că are în cap o varză şi cine face finanţare unui astfel de ofertant de proiecte, deja îşi bate un cui în tală, căci îşi asumă riscuri imense şi proiectul nu va fi finalizat în vecii-vecilor.


Înapoi