Concluzii

Materialul prezentat este numai un stadiu, fiind supus unor completări ulterioare, exact aşa cum se întâmplă cu orice componentă d-AN, pentru ceea ce am pus eu aici este conţinut digital care:
- se completează,
- se modifică,
- este şters dacă e nevoie,
- se supune unor comparaţii.
Ideea este ca de la o etapă la alta să se producă o ameliorare a tot ceea ce este legat de conceptul de avuţie naţională digitală.
Lucrurile vor continua să se dezvolte pentru că viaţa este aceea care ne împinge de la spate şi sparge toate canoanele şi toate rutinele, impunând noi modalităţi de abordare a tuturor activităţilor, căci altfel nu se obţin acele salturi aşteptate de toată lumea.
Dacă acum 15 ani nu se vorbea despre comerţ electronic de masă, acum acest comerţ este intrat în viaţa noastră. Nici despre utilizarea de carduri nu se vorbea acum 20 de ani, iar acum toţi salariaţii şi toţi pensionarii primesc sumele cuvenite pe card, iar cei ce nu fac acest lucru sunt consideraţi de restul populaţiei nişte ciudaţi.
Vrând-nevrând, fiecare dintre noi interacţionează cu calculatorul pentru:
- a se informa,
- a face plăţi,
- a face tranzacţii,
- a cumpăra,
- a vinde,
- a simula,
- a pierde timpul,
- a rezerva resurse temporare,
- a se testa,
- a se instrui,
- a lua decizii,
- a juca.
Este nevoie numai de a avea un computer şi acces la Internet. Acum există aplicaţii pentru orice problemă a fiecăruia dintre noi, dacă dorim să o soluţionăm online. Avuţia naţională digitală este o realitate şi societatea trebuie să facă tot ce depinde de ea pentru:
- a o conserva,
- a o dezvolta,
- a nu-i distruge componente,
- a creşte calitativ.
Rostul demersului acesta este de a arăta că tot ce se află pe Internet se reuneşte sub o singură pălărie, avuţia naţională digitală, care este o replică în mediul online a lumii reale, dar care reflectă elemente de progres, care trebuie conservate şi aprofundate tot timpul, ştiut fiind faptul că sunt necesare resurse foarte importante ce trebuie alocate cu dărnicie şi inteligenţă.


Înapoi