Productivitatea

Ca peste tot, în cazul avuţiei naţionale digitale, este interesant să se discute despre productivitate. Dacă se numără componentele d-AN cu variabila NrComp şi cei ce le realizează, NrDezv, pe durata unui an productivitatea W, se calculează:
W = NrComp / NrDezv
numai că acest indicator este nerelevant pentru că:
- dezvoltatorii sunt fie persoane individuale fie echipe,
- există foarte mare neomogenitate în rândul componentelor d-AN,
- momentul postării pe Internet nu se suprapune cu perioada de realizare.
Dacă însă se consideră valoarea în euro componentelor d-AN postate într-un an, ValComp şi numărul persoanelor care au lucrat pentru ele, NrPers, productivitatea W exprimată în euro per persoană, este dată de relaţia:
W = ValComp / NrPers
Indicatorul este numai orientativ şi permite luarea de decizii dacă şi numai dacă se calculează după o formulă unică în mai multe ţări, pentru a face ca şi la noi d-AN să crească într-un ritm corespunzător.
Indicatorul productivitatea muncii W, este rezonabil să fie calculat în cadrul fiecărei organizaţii dezvoltatoare de componente d-AN şi trebuie corelat cu calitatea acelor componente. Este de dorit ca creşterea productivităţii să se înregistreze pe fondul creşterii calităţii produselor sau în cel mai nefavorabil caz, pe fondul menţinerii calităţii la nivelul de dinainte. Există multe căi de creştere a productivităţii, dintre care enumer:
- creşterea calificării personalului,
- reutilizarea de componente, ceea ce se concretizează în termeni economici puri prin economia de muncă vie,
- definirea de fluxuri de comunicare şi de predare-primire foarte clare,
- asigurarea unui management al calităţii eficient,
- corelarea salariilor cu calitatea rezultatelor muncii depuse.
Domeniul informaticii unde creativitatea este considerată preponderentă, este lăsat la periferie în ceea ce priveşte măsurarea clară a productivităţii muncii, deşi achiziţiile de date permit înregistrarea a tot felul de elemente care să definească intensitatea comunicării dezvoltatorului cu calculatorul.
Se înregistrează date legate de tastarea caracterelor în fişiere de texte sursă.
Se înregistrează date legate de lungimea fişierelor exprimate ca linii sursă, Mb sau număr de cuvinte.
Se înregistrează date legate de numărul de lansări în efectuarea unei operaţii.
Se înregistrează date legate de pauzele dintre două tastări.
Se înregistrează date legate de numărul de erori din textele sursă.
Se înregistrează date legate de numărul de compilări.
Se înregistrează date legate de dinamica evoluţiei procesului dse testare.
Se înregistrează date legate de activitatea fiecărui membru al echipei de dezvoltare componente d-AN.
Acum că tot există date de tot felul, important este ce se face cu ele. Trebuie găsiţi indicatori de măsurare a productivităţii care să nu stopeze producţia, dar care să-i ierarhizeze pe membrii echipei. Un programator cu 30 de rulări până la implementare este cu mult mai bun decât cel care are 100 de rulări, mai ales dacă se ştie complexitatea componentelor d-AN care sunt implementate şi complexitatea componentei d-AN rulate de 30 de ori este dublă complexităţii componentei rulate de 100 de ori, de exemplu.


Înapoi