QQ

Primul Q vine de la cuvântul cantitate din limba engleză, quantity. Al doilea Q vine de la cuvântul calitate din limba engleză, quality. Este vorba despre un indicator care are menirea de a pune cap la cap cantitatea şi calitatea activităţii desfăşurate de o persoană.
De-a lungul anilor, am solicitat unor grupuri foarte mari de studenţi să-mi indice prin note de la 1 la 10 importanţa pe care o dau ei cantităţii, respectiv, calităţii activităţii desfăşurate de o persoană sau pentru produsele realizate de o persoană. Am agregat notele date şi am obţinut indicatorii de importanţă pentru calitate p2= 0,60 şi p2 pentru cantitate p2=0,40. Suma lor p1+p2= 1. Am construit indicatorul:
QQ = p1* min(A,B)/max(A,B) + p2* min(C,D)/max(C,D)
unde:
A – cantitatea planificată a se realiza,
B – cantitatea efectiv realizată,
C – calitatea planificată a se realiza,
D – calitatea efectiv realizată.
Indicatorul QQ are valori cuprinse în intervalul închis 0 şi 1. QQ=0 dacă B=0 şi D=0. Indicatorul QQ =1 dacă A=B şi C=D.
Să presupunem că un dezvoltator de componente d-AN are de făcut A= 100 de linii sursă, cu fiabilitate C=0,7. El realizează B=200 linii sursă cu fiabilitate efectivă D=0,6. Indicatorul QQ se calculează:
QQ = 0,40 * min(100;200)/max(100;200) + 0,6 * min(0,7;0,6)/max(0,7;0,6) = 0,40*100.200+0,6*0,6/0,7
QQ=0,2+0,51=0,71
Pe cale experimentală s-a obţinut că o activitate este bună sau un produs este bun dacă indicatorul agregat al caracteristicii este cuprins în intervalul închis 0,78 şi 0,92. Cum valoarea indicatorului QQ = 0,71 înseamnă că activitatea respectivei persoane care a lucrat la componenta d-AN nu este corespunzătoare.
Indicatorul este bine să fie calculat pentru programatori, pentru designeri, pentru manageri. Va trebui să avem o listă cu persoanele şi indicatorii QQ calculaţi pentru ele şi când vrem să facem un proiect, să-i alegem şi să le propunem salarii după valorile QQ din dreptul lor şi nu după impresiile artistice de la un interviu sau după ce auzim în târg.


Înapoi