Rafinarea indicatorului

Rafinarea este procedeul prin care se reduce complexitatea expresiilor analitice ce formează indicatorii incluşi într-o metrică. Acum mulţi ani am coordonat o teză de doctorat intitulată Rafinarea metricilor software, pe care acesta a susţinut-o cu succes în 31.07.2009.
Ideea este de a micşora complexitatea unei expresii prin eliminarea de operanzi şi operatori sau prin înlocuirea operatorilor cu alţii mai simplii, pierderea de informaţie fiind nesemnificativă.
Rafinarea este un proces care se derulează folosind analize statistice pentru importanţa factorilor şi eliminarea din listele de variabile independente a acelor care au o pondere mică, dată de metodele analizei factoriale.
Dacă se doreşte rezolvarea unei probleme de programare liniară pentru un model cu 200 de variabile, ar fi rezonabil să se studieze ponderea celor 2000 de elemente în costul produsului finit. Dacă se face o analiză a componentelor şi se vede că 25 de produse ocupă 99% din valoarea produsului finit, cu siguranţă, vor fi achiziţionate restul de 1975 de repere în cantităţi suficiente ca să nu afecteze continuitatea fluxurilor de producţie şi optimizarea se va face folosind un model nu cu 2000 de variabile, ci un model cu 25 de variabile, ceea ce este cu totul altceva. Despre numărul de restricţii nu spun nimic pentru lucrurile sunt ceva mai complicate, dar cu siguranţă că şi numărul restricţiilor scade drastic.


Înapoi