Reutilizabilitatea

Reutilizabilitatea este acea caracteristică de calitate a componentelor d-AN care permite realizarea unei mari economii de muncă vie, mai ales că procesul de reproductibilitate, celebrul copy-paste are costuri neglijabile. Chestia specială este legată de faptul că nu orice parte din componentele d-AN fac obiectul reutilizării, ci numai cele care sunt de o calitate ireproşabilă.
Niciodată nu va fi folosit conţinut digital eronat din componentele d-AN.
Niciodată nu vor fi folosite fotografii neclare prin preluare din alte componente d-AN.
Niciodată nu vor fi utilizate părţi din componente d-AN protejate de legea copyright.
Numai acei dezvoltatori care stabilesc din start că vor să deruleze procese de reutilizare, vor impune ca tot ce realizează să fie:
- de înaltă calitate,
- verificat minuţios,
- structurabil,
- accesibil,
- omogen,
- înzestrat cu caracteristica de continuitate ca vocabular,
- omogen,
- cu acelaşi design.
Procesul de dezvoltare a componentelor d-AN trebuie să fie colaborativ, adică toţi specialiştii trebuie să cunoască ceea ce există în bibliotecile de componente ale companiei, pentru a reutiliza, fără a se găsi în situaţia ca la recepţionarea unui livrabil să li se reproşeze că au consumat resurse, deşi în biblioteci exista componenta de reutilizat.


Înapoi