Şabloanele

La noi, toată lumea vreaq să fie originală. Nu degeaba se zice că românul s-a născut poet, numai că unii dintre români:
- nu au autostrăzi,
- nu au zburat pe lună,
- pleacă să fie slugi la alţii,
- sunt renumiţi prin furturi, cerşetorie şi crime,
- au sărăcie cât cuprinde,
- deţin peste 70% closete în curte,
- au proverbe unice şi nasoale,
- se pârăsc între ei la străini,
- se vând prea uşor străinilor.
Energiile sunt canalizate greşit, din moment ce se pierde timpul cu a crea chestii originale exact acolo unde nu trebuie şi cu căutarea şi regăsirea de informaţii absolut necesare prin hăţişul de elemente puse în aplicaţiile web cu lopata, în numele unei originalităţi nenecesare, nedorite şi inutile.
Este de dorit ca multe componente ale avuţiei naţionale digitale să fie construite folosind şabloane convenite de cei care formează mulţimea organizaţiilor omogene, care se adresează unui grup ţintă bine definit.
Toate şcolite generale trebuie să aibă aplicaţii web construite cu un acelaşi şablon.
Toate liceele trebuie să aibă aplicaţii web construite cu un acelaşi şablon.
Toate universităţile trebuie să aibă campusuri virtuale construite cu un acelaşi şablon.
Toate ministerele trebuie să aibă portaluri construite cu un acelaşi şablon.
Toate revistele electronice trebuie să aibă portaluri construite cu un acelaşi şablon.
Toate conferinţele ştiinţifice trebuie să aibă portaluri construite cu un acelaşi şablon.
Toate bibliotecile virtuale trebuie să aibă portaluri construite cu un acelaşi şablon.
Toate primăriile trebuie să aibă portaluri construite cu un acelaşi şablon.
Un şablon reprezintă:
- un set de reguli,
- impunerea orientării funcţionării spre cetăţean,
- o structură comună obligatorie,
- un vocabular comun,
- un stil de redactare comun,
- elemente obligatorii pentru toţi,
- păstrarea de butoane,
- o construcţie convenită,
- un nivel de calitate cât mai ridicat.
Utilizarea de şabloane prezintă avantaje precum:
- omogenitatea componentelor d-AN,
- standardizarea componentelor d-AN,
- accesibilitate rapidă la funcţii,
- păstrarea continuităţii,
- completitudine asigurată,
- corectitudine în abordarea conţinutului digital,
- responsabilizare asigurată,
- asigurarea actualizării în timp real.
Pentru realizarea unui şablon:
- se constituie un grup de lucru,
- se stabilesc termene şi sarcini concrete,
- nu se acceptă amânări şi revizuiri,
- se studiază şabloane existente,
- se fac comparaţii,
- se convine asupra unor variante de şabloane,
- se alege şablonul cu care se va lucra,
- se validează şablonul,
- se aprobă şablonul,
- se impune şablonul care devine obligatoriu,
- toate componentele d-AN sunt analizate dacă au respectat şablonul.
Sunt operaţionale şabloanele ale claselor de entităţi pentru că:
- entităţile dintr-o clasă au funcţionalităţi comune,
- grupul ţintă este acelaşi,
- se urmăresc beneficii pentru cetăţeanul utilizator,
- nu trebuie risipită resursa timp,
- se asigură creşterea calităţii informatizării pe ansamblu.
Utilizarea de şabloane nu limitează originalitatea dezvoltatorilor, căci conţinutul digital referitor la texte şi imagini, la evenimente şi persoane, diferă de la entitate la entitate. Originalitatea se îmbină cu promptitudinea, completitudinea şi mai ales cu corectitudinea dar şi cu actualitatea informaţiilor incluse prin completarea după cerinţele din şablon. Să nu neglijăm faptul că prin utilizarea şabloanelor, în dreptul fiecărei funcţionalităţi apare explicit numele unei persoane care răspunde de calitatea informaţiilor, de asigurarea actualizării în timp real. Activitatea fiecărei persoane care este implicată în managementul conţinutului digital pentru aplicaţiile d-AN este legată de promovarea şi de stimulentele salariale ale acesteia.
Am văzut nenumăraţi informaticieni cu aplecare spre a defini şabloane. Unii dintre ei uită când este vorba despre efortul de a construi conţinutul digital şi proiectează asemenea construcţii care:
- necesită foarte multe persoane la construirea de conţinut digital,
- devin imposibil de folosit prin modul greoi de a face încărcarea de conţinut digital,
- evită asigurarea responsabilizării şi încadrării în termene.
- asemenea abordăr fac din şablon o piedică inutilă în procesul de informatizare. Trebuie stabilit faptul că un şablon are:
- conţinut digital fix, care nu se modifică, în pondere de 50%,
- conţinut digital cu frecvenţă redusă de modificare, cam 30%,
- conţinut digital cu frecvenţă mare de modificare 15%,
- conţinut digital cu frecventă foarte mare de modificare, 5%.
Trebuie spus că acel conţinut cu frecvenţă de modificare zilnică sau la nivel de ore, este asigurat de foarte multe persoane, care sunt responsabilizate prin reguli de acces foarte stricte şi prin chei de verificare, de asemenea, extrem de dure. La un liceu, datele fixe se referă la structura şi istoricul liceului. Datele cu schimbări rare se referă la date de contact şi staff. Datele care se schimbă anual se referă la elevii care vin şi care pleacă din liceu. Datele cu schimbări la nivel de zile şi ore se referă la catalogul digital, aplicaţie cu restricţii de acces, comparabile cu cele de la tranzacţiile bancare.


Înapoi