Structurablitatea

Structurablitatea este caracteristica de calitate prin care conţinutul digital nu se tratează ca o construcţie amorfă, fără elemente diferenţiate. Un text este structurabil dacă:
- se împarte în paragrafe,
- paragrafele sunt regrupate pe capitole,
- există o listă de cuvinte cheie,
- fiecare cuvânt cheie se găseşte într-un capitol,
- conceptele sunt definite.
Dacă se lucrează în zona matematicii, structurarea presupune enunţul unei teoreme, urmat de demonstraţie. Dacă se vorbeşte despre un text al unei culegeri de probleme, structurarea vizează enunţuri de probleme şi indicaţii de rezolvare. Structurarea merge mai departe, prin regruparea problemelor pe tipuri asociate unor capitole ale disciplinei pentru care este construită culegerea.
Componentele d-AN au structuri realizate prin referiri de fişiere. Aceste referiri permit implementarea structurilor arborescente şi a structurilor graf. Structurabilitatea vizează capacitatea unui text amrf de a fi divizat pe capitole, de a fi referit cu etichete în vederea unei mai sugestive modalităţi de a opta a utilizatorului.


Înapoi