Structuri

Componentele d-AN cu structură liniară sunt formate din paragrafe care se parcurg unul în continuarea celuilalt. Este de dorit ca mai toate componentele d-AN să fie cu structuri liniare, pentru că:
- sunt simple,
- se construiesc uşor,
- se parcurg rapid,
- arată o gândire clară,
- procesul de mentenanţă este facil.
Structurile liniare ale componentelor d-AN se pretează pentru orice tip de conţinut digital, căci nu presupun legături spre puncte nici în aval şi nici în amonte.
Pentru a construi o componentă d-AN cu structură liniară, autorul trebuie să-şi facă un plan pentru o abordare gradată a problematicii, fără a fi nevoie să se refere vreodată la elemente prezentate anterior sau să spună că pentru a vedea nişte aspecte mai de detaliu trebuie să sară peste anumite paragrafe. Nu este la îndemâna oricui să facă astfel de construcţii, căci numai cine ştie foarte bine despre ce scrie are şi darul de a fi foarte logic, clar, concis şi ordonat.
Componentele d-AN cu structură arborescentă presupun un nivel de complexitate mult mai ridicat a conţinutului digital. Autorul identifică mai multe lucruri la fel de importante care trebuie prezentate pe un acelaşi nivel. Acele detalieri trebuie astfel făcute încât cititorul să urmărească un fir care să-l ducă spre atingerea obiectivului propus. La finalul traversării ramurii alese, cititorul trebuie să conchidă că acel obiectiv a fost atins. O structură arborescentă de componentă d-AN are un nod rădăcină, noduri intermediare şi nodurile terminale, numite şi noduri frunză.
Când s-a atins un nod frunză, atunci problema de rezolvat a utilizatorului a atins punctul terminus şi utilizatorul trebuie să conchidă că este satisfăcut de ceea ce a făcut mergând din aproape în aproape de la un nivel către un alt nivel descendent.
Structura arborescentă este caracteristică acelor componente d-AN cu un nivel ceva mai crescut de complexitate, numai că dezvoltatorul trebuie să facă o analiză prealabilă şi să vadă ce părţi ale conţinutului digital se pretează să fie pe acelaşii nivel.
De exemplu, cine vrea să scrie o culegere de probleme de geometrie în spaţiu, va asocia o structură arborescentă în care va include probleme:
- generale despre punctul în spaţiu,
- generale despre segmentul de dreaptă în spaţiu,
- paralelipiped,
- cub,
- piramidă,
- cilindru,
- sferă,
- poliedre.
Pe un următor nivel de la fiecare dintre corpuri va include detalieri cu probleme privind:
- perimetre,
- suprafeţe,
- volume,
- linii concurente,
- secţiuni,
- locuri geometrice,
- corpuri geometrice înscrise,
- corpuri geometrice regulate.
Componentele d-AN cărora li se asociază construcţii de tip graf sunt mult mai complexe şi se realizează de regulă în cazul în care se doreşte parcurgerea selectivă a părţilor lor, presupunându-se că sunt cititori sau utilizatori interesaţi numai şi numai de anumite elemente, într-o ordine de numai ei ştiută. Structura de tip graf permite traversări foarte flexibile şi reveniri dintre cele mai spectaculoase, ceea ce permite satisfacerea unor exigenţe foarte diverse ale utilizatorilor.
Este important să se construiască structuri care să ofere posibilitatea utilizatorului ieşirea controlată din componenta d-AN accesată. Orice altă abordare dovedeşte carenţe de construcţie, carenţe care în mediul online sunt grave, nedorite, enervante şi impardonabile. Controlul în structuri se realizează obţinând regularităţi ce decurg din utilizarea corectă a şabloanelor în care se indică punctul de revenire, care trebuie să fie unic.


Înapoi