Utilizatorii

Utilizatorii componentelor avuţiei naţionale digitale sunt extrem de neomogeni pentru că scopurile lor sunt diferite. Se identifică următoarele categorii:
- persoane particulare, recunoscute sub numele de persoane fizice, care doresc fie să se informeze, fie să studieze, fie să acceseze resurse folosind Internetul,
- salariaţi care derulează activităţi în timpul serviciului, legate de specificul muncii lor şi care sunt plătiţi să genereze conţinut digital,
- elevi şi studenţi care accesează aplicaţii de e-Learning pentru a se instrui, pentru a soluţiona teme sau pentru a fi evaluate prin testare automată,
- grupuri de cetăţeni care accesează componente ale avuţiei naţionale digitale în vederea soluţionării de probleme personale, de naturi foarte diferite.
Utilizatorii componentelor avuţiei naţionale digitale sunt membrii unor largi colectivităţi, din moment ce problema accesului la resursele Internetului nu mai ridică nici probleme de natură tehnică şi nici probleme de natură financiară.
Există mari deosebiri între utilizatorii de componente ale avuţiei naţionale digitale, mai ales cele legate de nivelul de cultură, de gradul de familiarizare cu Internetul şi în mod deosebit cele legate de obiectivele definite, obiective care presupun în prealabil selectarea şi accesarea de componente. şi cei care ascultă muzică pe youtube sunt utilizatori de avuţie naţională digitală, din moment ce postarea de clipuri muzicale pe youtube face parte din modalităţile concrete de creare a avuţiei naţionale digitale.


Înapoi