Validarea indicatorului

Validarea unui indicator este o chestiune deosebit de importantă şi nu este deloc simplă. Trebuie evidenţiat că indicatorul satisface exigenţele puse în el la definire. Se procedează astfel:
- se ia indicatorul,
- se culeg date suficiente legate de un eveniment, un fenomen, o persoană, o activitate,
- se fac estimări folosind indicatorul,
- se vede cum evoluează fenomenul, activitatea, evenimentul, persoana considerate,
- se compară ceea ce a dat indicatorul, cu modul în care a evoluat elementul din lumea reală,
- dacă diferenţele sunt nesemnificative, se conchide că indicatorul e bun, altfel se respinge.
Este extrem de greu de parcurs această etapă căci sistemele reale au evoluţii dintre cele mai contradictorii, ceea ce trebuie mii şi mii de elemente supuse analizei, lucru extrem de dficil de realizat în cazul componentelor d-AN care sunt şi neomogene şi greu de găsit cei care să le caracterizeze sau să le măsoare.


Înapoi