valoarea d-AN

Valoarea d-AN

Pe vremuri s-a pus problema calculării valorii avuţiei naţionale reale, exprimată la acea vreme în dolari, adică în trilioane de dolari, pentru că valoarea avuţiei naţionale se obţine ca sumă a valorii fiecărei entităţi ce intră în componenţa avuţiei naţionale reale. Aici se includ printre multe altele:
- valoarea pădurilor ţării,
- valoarea pământului agricol,
- valoarea tuturor construcţiilor,
- valoarea bogăţiilor subsolului,
- valoarea recoltelor,
- valoarea creaţiilor artistice,
- valoarea creaţiilor ştiinţifice,
- valoarea bijuteriilor existente,
- valoarea cărţilor din biblioteci.
Cunosc savanţi români care se gândeau să găsească şi formule pentru a calcula valoarea forţei de muncă, adică valoarea oamenilor din ţară.
Eu cred că ar fi corect să se vorbească despre estimarea valorii avuţiei naţionale reale şi nu despre calculul avuţiei naţionale reale, din moment ce valoarea bogăţiilor subsolului este la nivel de estimare şi în timp se mai descoperă alte bogăţii sau cele existent se diminuează prin exploatare.
Dacă cineva ar dori să calculeze valoarea entităţilor formate din animalele şi păsările de consum, chiar şi cu recensămintele cele mai informatizate, tot despre o estimare se vorbeşte, pentru că a înregistra un existent al efectivelor la 1 ianuarie al unui anumit an, nu va include în nici un caz evoluţia respectivelor efective în timp.
Acum, cu mijloacele informatice existente, cu puţin efort şi cu puţină bunăvoinţă se obţin estimări suficient de fine care să dea o imagine a valorii estimate a avuţiei naţionale reale, indicator interesant, dar puţin utilizabil, din moment ce toate calculele se referă la aspecte extrem de neomogene şi mai ales aflate într-o dinamică spectaculoasă.
Nu mă voi apuca eu acum să estimez avuţia naţională reală, din moment chiar şi pentru PIB există un mister aproape indescifrabil, din moment ce niciunde nu se află formula acestui indicator aflat pe buzele tuturor politicienilor.
Valoarea avuţiei naţionale digitale este cu mult mai uşor de estimat şi nu de calculat, pentru că:
- se lucrează cu componente omogene, stocabile în mediul digital,
- există un mod unitar de a măsura complexitatea componentelor d-AN,
- fiecărei entităţi din lumea reală îi corespunde în final un fişier cu caracteristici bine definite,
- există instrumente care permit efectuarea de măsurători automate,
- costurile de realizare a componentelor d-AN sunt suficient de riguros măsurate,
- aducerea la un numitor comun se realizează prin intermediul etalonului aur.
Dacă se consideră entităţile E1, E2, E3 ....En din lumea reală care sunt luate în considerare în stabilirea avuţiei naţionale, se construiesc componentele d-AN notate cu C1, C2, C3, ...., Cn, realizate la momentele de timp T1, T2, T3,..., Tn, având fiecare complexitatea CP1, CP2, CP3,...., CPn. Având în vedere că este vorba de componente realizate la noi, preţurile se exprimă în LEI, iar pentru acele componente, preţurile vor fi P1, P2, P3, ..., Pn. Din bazele de date se iau echivalentul în lei al gramului de aur 24K fin de la banca centrală şi rezultă K1, K2, K3, ..., Kn echivalentul în aur pentru realizarea componentelor d-AN.
Valoarea în echivalent aur a d-AN, Vd-AN este dată de formula:
Vd-AN = K1 + K2 + K3 + .... + Kn.
Dacă se merge un pic mai departe, se trece şi la construirea unui model pentru estimarea valorii d-AN folosind complexitatea componentelor, fără a mai trece prin reconstituirea de preţuri, lucru extrem de greu de realizat, ceea ce se face astfel:
- se iau să zicem 100 de componente d-AN despre care se ştiu foarte multe lucruri,
- se măsoară complexitatea fiecărei componente,
- se înregistrează costurile componentelor d-AN,
- se înregistrează preţul unui gram aur 24 K oficial,
- se construieşte un tabel cu toate datele,
- se calculează coeficienţi de corelaţi cost – complexitate,
preţ - echivalent aur,
- se construieşte un model de regresie de forma y=a*x+b,
- se calculează valoarea y a d-AN folosind complexitatea tuturor componentelor realizate x.
având în vedere că este vorba de o estimare, precizia este importantă, interesantă, dar nu este un obiectiv în sine, ci doar o modalitate de a ne raporta la calitatea unui indicator care este doar orientativ, căci a şti valoarea d-AN nu este obligatoriu să vindem şi să cumpărăm componente d-AN, exact aşa cum se vând copacii din pădurile supuse defrişării sau gazele extrase din pămând şi livrate iarna pentru producerea de energie termică.


Înapoi