Economia d-AN volumul

Volumul d-AN

Viaţa reală determină suficiente aspecte încât să se ştie ce înseamnă avuţie naţională, reuşindu-se să se facă o listă cu entităţile care compun avuţia naţională. Existând această listă, fără prea multă dificultate se construiesc componentele d-AN ca reflectări mai mult sau mai puţin fidele a entităţilor din lumea reală. Dacă în lumea reală există o entitate, în zona d-AN acesteia i se asociază una sau mai multe componente sau din contră, dezvoltatorii o neglijează. Rezultă între entităţile avuţiei naţionale şi componentele d-AN nu există o corespondenţă bijectivă, identificându-se următoarele situaţii:
- entitatea din avuţia naţională nu are o componentă în d-AN,
- entitatea din avuţia naţională are numai o componentă în d-AN,
- entitatea din avuţia naţională are multe componente în d-AN.
Să presupunem că avuţia naţională are inventariate N entităţi. pentru fiecare entitate se înregistrează existenţa de componente d-AN şi rezultă M componente.
Cazul ideal este acela în care M = N şi fiecărei entităţi din lumea reală îi corespunde o componentă d-AN astfel realizată încât utilizatorii să conchidă că este completă, corectă şi reprezentativă.
Cazul în care ne aflăm acum este acela în care N > M, adică dezvoltatorii de componente d-AN mai au mult de lucru pentru a reuşi să construiască în mediul virtual componente d-AN. Lucrurile sunt în opinia mea şi mai complicate dacă ţinem seama că pentru o entitate din avuţia naţională sunt mai multe componente d-AN, să nu spun că există o anumită inflaţie, deşi fiecare dintre acestea au nişte minusuri dacă mă bazez pe faptul că multe dintre acele componente d-AN sunt făcute pentru a redirecţiona utilizatorii spre servicii şi cărţi, care se obţin pe bani grei.
Cazul în care N < M este deosebit de problematic pentru că este o inflaţie de componente d-AN, mai ales prin faptul că apar disproporţii, existând entităţi din avuţia naţională care nu au componente în d-AN, în timp ce pentru alte componente există o adevărată inflaţie de componente d-AN.
Pentru calculul volumului de componente d-AN trebuie o analiză detaliată în prealabil, constând în următorii paşi:
- se inventariază entităţile E 1, E 2, din avuţia naţională, în număr de N,
- se calculează complexitatea componentelor din d-AN pentru entitatea E i, care sunt în număr de n i,
- se inventariază componentele d-AN în număr de M,
- se analizează componentele d-AN, dedicate aceleiaşi entităţi din avuţia naţională reală,
- se vede dacă se obţine din analiza componentelor d-AN o imagine despre componenta din avuţia naţională reală,
- dacă din analiză rezultă că există acea imagine, în dreptul componentei din avuţia naţională reală se trece un unu, în caz contrar, se trece zero,
- la final, se numără câte elemente de unu sunt trecute şi rezultă K, adică
- numărul de entităţi din avuţia naţională, pentru care există componente d-AN sugestive,
- se calculează indicele de volum IV = K/N,
- se calculează volumul V al componentelor d-AN ca sumă complexităţi.
aici este o discuţie, căci adunarea la grămadă a complexităţii componentelor este un indicator destul de grosier. Dacă se lucrează cu suma complexităţii medii a componentelor, deşi se pierde o informaţie importantă, se reduc decalajele, uneori nejustificate dintre componentele dedicate aceleiaşi entităţi.
pentru un context ceva mai sever, volumul V apare ca sumă a minimului sau ca sumă de maxime dintre complexităţi calculate pentru componentele d-AN dedicate aceleiaşi componente din avuţia naţională reală, după una dintre formulele:
V = Σ min { C i j }
V = Σ max { C ij }
Unde C ij reprezintă complexitatea componentei j din d-AN care se referă la entitatea E i din avuţia naţională reală.
Pitoresc este să se calculeze CT a complexitatea tuturor componentelor din d-AN după formula:
CT = Σ Σ C ij
Prima sumă mergând cu i de la 1 la N, iar a doua sumă mergând cu j de la 1 la de n i.
Oricum o luăm, oricum o întoarcem, aceşti indicatori trebuie trataţi prin imaginea relativismului lor, relativism care atinge şi cote vecine cu vulgaritatea, prin faptul că sunt extrem de grosieri. Dacă ştim să-i interpretări, evident, ne vor fi de ajutor. Dacă-i fetişizăm, vom cădea într-un extaz nejustificat şi ne vom culca pe o ureche cum că stăm bine cu dezvoltarea d-AN când de fapt lucrurile stau de-a-ndoaselea.
Eu deja sunt consolat cu ideea că nici un indicator nu este perfect şi de fiecare dată când văd indicatori calculaţi şi pe unii care se screm să mă convingă că ei au tot ce trebuie să zboare pe Lună, deja îi reconsider şi-mi pun mii de semne de întrebare, ca după aceea să-i consider mincinoşi, cu argumente irefutabile.
Important este ca fie volumul V, fie indicele de volum IV să fie calculate după aceeaşi metodologie, dacă se doreşte efectuarea de comparaţii care să aibă o semnificaţie corespunzătoare, specifică unei analize ştiinţifice, care să ducă la concluzii fundamentate corect.


Înapoi